Mapan iti linaonna

Bible Card

Jacob

I-download daytoy a Bible card ken ammuen ti maipapan ken Jacob nga anak da Isaac ken Rebecca. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.