Mapan iti linaonna

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

Pinanawan Dagiti Israelita ti Egipto

I-download daytoy nga aktibidad maipapan iti geograpia ken ammuenyo dagiti lugar a napanan dagiti Israelita idi pinanawanda ti Egipto.