Mapan iti linaonna

Kanta 53—Panagtrabaho a Sangsangkatunos

Kanta 53—Panagtrabaho a Sangsangkatunos

Makipagkantaka ken buyaem ti panagkaykaysa ti ili ni Jehova iti intero a lubong.

 

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Sapulem Dagiti Nagdumaanda: Aktibidad iti Kombension

Pagdiligem dagiti ladawan. Ania dagiti makatulong kenka nga agimdeng kadagiti gimong?