Mapan iti linaonna

Ti Kuna Dagiti Padam nga Agtutubo

Panangitungtungkua

Panangitungtungkua

Ti kuna ti tallo nga agtutubo maipapan kadagiti pagdaksan ti panangitungtungkua ken pagimbagan ti panangileppas kadagiti bambanag.