Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Kuna Dagiti Padam nga Agtutubo

Panangitungtungkua

Panangitungtungkua

Ti kuna ti tallo nga agtutubo maipapan kadagiti pagdaksan ti panangitungtungkua ken pagimbagan ti panangileppas kadagiti bambanag.