Mapan iti linaonna

Suportaran ti Nagkauna a Manuskrito ti Pannakausar ti Nagan ti Dios

Suportaran ti Nagkauna a Manuskrito ti Pannakausar ti Nagan ti Dios

Ipakita dagiti eksperto no kasano a ti maysa a nagkauna a manuskrito suportaranna ti desision a mangisubli iti nagan ni Jehova iti umiso nga ayanna iti Kristiano a Griego a Kasuratan.