Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Marso 11-17

ROMA 15-16

Marso 11-17
 • Kanta 33 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Agkiddawka ken Jehova iti Panagibtur ken Liwliwa”: (10 min.)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Ro 15:27​—Kasano a ‘nakautang’ dagiti Kristiano a Gentil kadagiti Kristiano idiay Jerusalem? (w89 12/1 24 ¶3)

  • Ro 16:25​—Ania ti “sagrado a palimed a saan a naipakaammo iti nabayag a tiempo”? (it-2 468 ¶2)

  • Ania ti nasursuroyo maipapan ken Jehova iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

  • Ania pay dagiti nasarakanyo a naespirituan a gameng iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Ro 15:1-16 (th adalen 10)

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 129

 • No Kasano a ‘Mangipapaay ni Jehova iti Panagibtur ken Liwliwa’: (15 min.) Ipabuya ti video. Kalpasanna, pagsasaritaan dagitoy a saludsod:

  • Ania dagiti leksion a naadalmo maipapan iti panangawat iti liwliwa?

  • Ania dagiti leksion a naadalmo maipapan iti panangted iti liwliwa?

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) jy kap. 58

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 34 ken Kararag