Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Hulio 31–​Agosto 6

EZEQUIEL 24-27

Hulio 31–​Agosto 6
 • Kanta 81 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Ti Padto Maibusor iti Tiro Pabilgenna ti Panagtalektayo iti Sao ni Jehova”: (10 min.)

  • Eze 26:​3, 4​—Impakpakauna ni Jehova ti pannakadadael ti Tiro nasurok a 250 a tawen sakbayna (si 133 ¶4)

  • Eze 26:​7-11​—Innaganan ni Ezequiel ti umuna a nasion ken ti lider a mangraut iti Tiro (ce-E 216 ¶3)

  • Eze 26:​4, 12​—Impakpakauna ni Ezequiel a maipuruak iti danum dagiti pader, balbalay, ken daga ti Tiro (it-1 108)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Eze 24:​6, 12​—Ania ti iladladawan ti lati iti paglutuan a banga? (w07 7/1 14 ¶2)

  • Eze 24:​16, 17​—Apay a naibilin ken Ezequiel a dina ipakita ti panagladingitna iti ipapatay ti asawana? (w88 9/15 21 ¶24)

  • Ania ti nasursuroyo maipapan ken Jehova iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

  • Ania pay dagiti nasarakanyo a naespirituan a gameng iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Eze 25:​1-11

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: (2 min. wenno awan pay) Aniaman a tract​—Mangibati iti pagsaritaan para iti panagsarungkar.

 • Panagsarungkar: (4 min. wenno awan pay) Aniaman a tract​—Iruangan ken pagsaritaan (ngem saan nga ipabuya) ti video a Kasano ti Panagadal iti Biblia?

 • Panangyadal iti Biblia: (6 min. wenno awan pay) bh 23 ¶13-15​—Awisen ti iyad-adalan a makigimong.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO