Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | EZEQUIEL 11-14

Addaanka Kadi iti Puso a Lasag?

Addaanka Kadi iti Puso a Lasag?

Ania ti kayat ni Jehova nga aramidek?

11:19

  • Paglinglingayan

  • Panagbadbado ken Panaglanglanga

  • Ayat ken Panangpakawan

Kasano nga ad-adda pay a masurotko ti panangiwanwan ti Dios?

11:20

  • Paglinglingayan

  • Panagbadbado ken Panaglanglanga

  • Ayat ken Panangpakawan