Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Disiembre 5-11

ISAIAS 1-5

Disiembre 5-11
 • Kanta 107 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Sumang-attayo iti Bantay ni Jehova”: (10 min.)

  • [Ipabuya ti video nga Introduksion iti Isaias.]

  • Isa 2:2, 3—“Ti bantay ti balay ni Jehova” iladawanna ti nasin-aw a panagdayaw (ip-1 38-41 ¶6-11; 44-45 ¶20-21)

  • Isa 2:4—Saanen a sursuruen dagiti agdaydayaw ken Jehova ti makigubat (ip-1 46-47 ¶24-25)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Isa 1:8, 9—Kasano a ti anak a babai ti Sion ket “napanawanen a kas iti abong-abong iti kaubasan”? (w06 12/1 8 ¶5)

  • Isa 1:18—Ania ti kaipapanan ti sasao ni Jehova nga: “Ilintegtayo koma ti bambanag iti nagbabaetantayo”? (w06 12/1 9 ¶1; it-2 859 ¶5)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Isa 5:1-13

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Isagana Dagiti Presentasion Ita a Bulan: (15 min.) Pagsasaritaan a naibasar iti “Pagtuladan a Presentasion.” Ipabuya ti tunggal video ti presentasion sa pagsasaritaan dagiti napapateg a punto. Paregtaen dagiti agibumbunannag a mangaramidda iti bukodda a presentasion.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO