Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Naparsua Kadi ti Uniberso?

Naparsua Kadi ti Uniberso?

Ti uniberso ket nakalawlawa ken nakaskasdaaw. Adda kadi nangrugian dagitoy? Agpayso kadi ti ibagbaga ti Biblia maipapan iti nangrugian ti uniberso?