Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 41

Pangngaasim ta Denggem ti Kararagko

Agpili iti Audio Recording
Pangngaasim ta Denggem ti Kararagko
VIEW

(Salmo 54)

 1. 1. O Jehova, denggem ti kantak.

  Sika ti Diosko ken kukuanak.

  Awan ti kas iti naganmo.

  (KORO)

  Ti kararagko denggem, Apo.

 2. 2. Yamanek ti biag nga intedmo,

  Kasta met ti pannarabaymo.

  Pagyamanak panangaywanmo.

  (KORO)

  Ti kararagko denggem, Apo.

 3. 3. O, kaay-ayok ti naimbag!

  Kayatkot’ magna iti lawag.

  Pangngaasim ta pabilgennak.

  (KORO)

  Ti kararagko denggem, Apo.