Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KANTA 147

Naikari ti Biag nga Agnanayon

Agpili iti Audio Recording
Naikari ti Biag nga Agnanayon
VIEW

(Salmo 37:29)

 1. 1. Ni Jehova inkarina

  Paraiso a daga.

  Agbiagto nga agnanayon

  Dagiti naemma.

  (KORO)

  Biag nga agnanayon

  Ti intay masagrap.

  Amin a karit’ Dios

  Ket matungpalto.

 2. 2. Agbiag iti Paraiso

  Perpekto a tattao.

  Ket ti turay ni Jehova

  Iyegna ti talna.

  (KORO)

  Biag nga agnanayon

  Ti intay masagrap.

  Amin a karit’ Dios

  Ket matungpalto.

 3. 3. Inton tiempot’ panagungar,

  Ladingit maawanton

  Ta inkari ni Jehova

  Luluat’ punasenna.

  (KORO)

  Biag nga agnanayon

  Ti intay masagrap.

  Amin a karit’ Dios

  Ket matungpalto.