ẸGA Ọ-DA ỤBWỌ KA NYA ỤPWỤ Ọ-KPA JẸ́ ANG NYA ỌHỊHỊ BALA ỤKỤRWỌ Ọya Ohene 2020

Ẹga á ka chụ ang ịlẹ á ka kịla ju