Kpehe ka ala ịlẹpwụ

Kpehe ka ẹga kị da egbeju nya ala ju

Ịtọ Ẹla o-Bwu Ẹga nya Angị Wa Apwụ Nyahị

Ịtọ Ẹla o-Bwu Ẹga nya Angị Wa Apwụ Nyahị

Ẹla ọlẹ ká ọlẹrụ ịPọlụ ya ụ-ụpwụ nya 1 Ala ịKọrịntị 15:29 mẹjẹ nyori angịnyị nya ịKịrayịsị ịhyẹ lụka nyamwụ hu enyi Ohe wọnụ nya angị gbugbu ju?

Ehe, ẹgẹgẹhẹ-ẹ́ ji ị-ịBayịbụụ lee apwụ nya ego kọ ya nyori angịnyị nya ịKịrayịsị nyị hu enyi Ohe wọnụ nya angị gbugbu ju ka.

Jaabwọ kị yẹ ẹla ọla ọgba ọwẹ da ị-ịBayịbụụ lụmẹ-lụmẹ dudu ká angịhyẹ kaa me irya nyori nyị hu enyi Ohe wọnụ nya angị gbugbu ju lụka nya angịnyị nya ịKịrayịsị ịla oyi ọhọhẹ. Ọ-chụ pwokwita: “Ịịyẹ a tị́ ri irya nya angịhyẹ ịlẹ kị kaa hụ enyi Ohe wọnụ nya angị gbugbu ju, kọ ri ká angịịwa á la ọdahịhile gbe owuleji bwula igu nya angị gbugbu ka?”

Tị kụ ẹhị yẹ ẹla ọlẹ ká angị imiiye ịhyẹ ịlẹ kị jẹ́ ang yẹẹyẹẹ u-uhye nya ịBayịbụụ da lẹẹ wẹẹ. Ọngọhẹ lẹpwụ nyaa, ká ẹnyị nyamwụ ri Dr. Gregory Lockwood ya nyori, ang ẹjẹẹ ọhẹ-lọhẹ á juwa ẹ-ẹpwụ nya ịBayịbụụ kọ mẹjẹ nyori ọngọhẹ nyị hu enyi Ohe wọnụ nya ọngọ gbugbu ju ka. Ọngọkịla ọlẹ kọ jẹ́ ang u-uhye nya ịBayịbụụ yẹẹyẹẹ ká ẹnyị nyamwụ ri Professor Gordon D. Fee myị ọnụ ju ẹla ọwẹ ịnyịnyị. Ọ da ụpwụ nyori, ọ-chụ pwokwita nya ụma enyi Ohe ohuhu ọlịịwẹ nyị́ juwa ị-ịBayịbụụ lee ẹ-ẹpwụ nya ego ẹ-ẹgẹgẹhẹ ka. Ọ myímyị́ ya nyori nyị́ ya ẹ-ẹgẹgẹhẹ ụpa nya Ụpwụ Ịgọgọ ịlẹ kị-ị wụrụ nya Iro Onyeewe nyori, ang ẹjẹẹ ọhẹ mẹjẹ nyori angịnyị nya ịKịrayịsị ịla oyi ọhọhẹ nyị họ ịnyị ka, lee ịchọọchị ịlẹ kị dọmwụ ahyaahị nyọlẹ ká alẹrụ gbu kpá nyị họ ịnyị ka ịnyịnyị.

ỊBayịbụụ ya nyori angị dịrẹ iJisọsị nyị ka họ ká angịkịla nyị ka ‘ri angịjụgbẹyị nyamwụ juwa hwaa enyi Ohe bala ọ-mẹ ang jáa kị ka kpa ehile nyamwụ họ ụkụrwọ’ jaabwọ kọ ya nyị họ. (Mat. 28:19, 20) Ene ká ọngịnyị ka wẹ ka ri ọngọjụgbẹyị bala o-hu enyi Ohe, ọ baba nyọka jẹ́ ang u-uhye nya iJihova bala ọnyị nyamwụ, myị laa bala o-jwaa ihi ịnyịnyị. Ọngịnyị ọlẹ kọ gbu juwa e-ejegu lẹ, á ka jẹ́-ẹ họ ịnyị ka; ọngịnyị nya ịKịrayịsị ọlẹ kọ tị juwa la ọhịhị-ị́ ka jẹ́-ẹ họ ịnyị họọ ka.​—Ọngọ. 9:5, 10; Jọn. 4:1; 1 Kọr. 1:14-16.

Ẹlịyẹ ịPọlụ à tị́ tịng wẹẹ ya?

Angịhyẹ ị-ịKọrịntị ya nyori owuleji bwula igu nyị́ ka ji ka. (1 Kọr. 15:12) ỊPọlụ mẹjáa nyori irya ọlịịwẹ nyị́ la kpakpa ka. Ányị ọ tị́ bwu mẹjáa ịnyị? O ya nyori ọwa nyị kaa “juwa ẹ-ẹpwụ ọnụ nya igu ogbugbu ẹnụ myị́ ẹnụ wuu ká ahị pyẹ.” Ịlẹhị lẹ, o juwa la ọhịhị wẹẹ. Ọ tị da ẹla wụlẹ nyori ọ kaa ju igu ogbugbu chwẹẹ ẹnụ myị́ ẹnụ. Ma, ọ la ahị ọdahile nyori kori ko gbugbu wẹwẹ, ọ ka wuleji bwula igu kaka hịhị e-epwoohe jaabwọ kọ la ẹ-ẹga nya iJisọsị ịnyịnyị.​—1 Kọr. 15:30-32, 42-44.

Ala ịKọrịntị ịwẹ baba nyọka jẹ́ nyori o-juwa ẹ-ẹpwụ nya angịnyị nya ịKịrayịsị ịlẹ ká Ohe ya ida wụ́ mẹjẹ nyori, ị ka chịpwụrụ bwu ẹpwụ nya ịmayẹ ẹnụ myị́ ẹnụ bala o-gbu ene kị ka wuleji bwula igu. Lẹ, ụka ọlẹ kị ‘hu enyi Ohe la ẹnyị nya ịKịrayịsị iJisọsị lẹ,’ ị hu enyi Ohe ọọwa nya ang ẹjẹẹ nyori ị ‘tịtị gbu igu nya ịKịrayịsị ọlẹ kọ gbu tọọ ịnyịnyị lẹ.’ (Rom. 6:3) Ẹla ọwẹ mẹjẹ nyori jaabwọ kọ la ẹ-ẹga nya iJisọsị, ịwa ịnyịnyị ka chịpwụrụ bwu ẹpwụ nya ịmayẹ bala o-gbu chajị kị ka wuleji bwula igu rụ ka epwoohe.

Kpoye nya ẹka imiiye nyọlẹ ká iJisọsị hu enyi Ohe ẹ-ẹpwụ nya enyi kpá, o byi alẹrụ nyamwụ imiiye yẹkẹẹ: “Ụma nya ịlọ onyinyi [“enyi Ohe ohuhu,” NW ] nya akama ọyẹyẹ nyam,” anụ ka hu ịnyịnyị lẹ. (Mak. 10:38, 39) Ụ́ka ọlẹ kị wẹẹ hu iJisọsị enyi Ohe, o ya ẹla ọwẹ ka. Ma, ọ wẹẹ ya ẹ-ẹgẹwẹ nyori o-godayị giri-giri ha Ohe Oluhye ka kpọọ ka ju ka ẹpwụ nya igu ogbugbu. ỊPọlụ da ụpwụ nyori angịlẹ ká Ohe nyị ya ida wụ́ nyị ka ‘bá akama nya ịKịrayịsị bá yẹ tọọ chajị kị tịtị ka bá ẹbyẹbyị nyamwụ bá la tọọ lụka ohyẹẹkpẹ ịnyịnyị.’ (Rom. 8:16, 17; 2 Kọr. 4:17) Lẹ, ịwa ịnyịnyị ka gbu chajị kị ka wuleji bwula igu ka hịhị e-epwoohe.

Lẹ, ọyẹda ọkpẹẹ-kpẹẹ nya omyi ẹla nya ịPọlụ ọwẹ ri: “Kori ká angị gbugbu-ú ka wuleji bwula igu ka aalẹ, ịyẹ tị́ du kị wẹẹ hu enyi Ohe ju ka ẹpwụ nya igu ogbugbu? Kori ká egu-ú ka wuleji ka aalẹ, ịyẹ tị́ du kị wẹẹ hu enyi Ohe ọlịịwẹ tịng tị?