Kpehe ka ala ịlẹpwụ

Kpehe ka ẹga kị da egbeju nya ala ju

Ịtọ Ẹla o-Bwu Ẹga nya Angị Wa Apwụ Nyahị

Ịtọ Ẹla o-Bwu Ẹga nya Angị Wa Apwụ Nyahị

Oowo anyị à tị́ ri alịdanggeri ịla ube ịgọgọ nya ala iJuu? Ịyẹ à tị́ ri ụkụrwọ nyaa?

Ala imwawụ nya iLivayị ịlẹ kị ri angịkiliya ka, kaa họ akụrwọ ịkịla lala o-ri alịdanggeri. Ị juwa e-ekpeleji nya ọna ọdada nya olegbeju ọgbahị nya angị kpẹhị rịrị ube ịgọgọ. Ọngọ da ụpwụ nya ala iJuu ọhẹ ọlẹ ká ẹnyị nyamwụ ri Philo chabwọ nya ụkụrwọ nya angịwẹ. Ọ yẹkẹẹ: “Angịhyẹ nya [ala iLivayi] ịwẹ kaa dayị rịrị ọ-ọnang nya iku ọlẹ kị bá ju oye nya ube ịgọgọ ọwẹ wuu. Angịkịla nyaa kaa godayị rịrị ọ-ọnang nya ube ịgọgọ kpangga, chajị ká ọngọ ododu ka ka ube ịgọgọ ka, kọ dọmwụ ka gwọọ gụ họ ka. Angịhyẹ nyaa kaa dagaga ju ube ịgọgọ nyọka gboo. Ị tị kaa họọ hi hawụlẹ. Alụkụrwọ nya ẹnụ bala alodu ji ịnyịnyị.”

Alịkọtụ ọgbẹgbịlẹ nya ala iJuu la ọngịrị nyọka du angịwẹ ẹrụ. Alịdanggeri ịwẹ kem à ri ebwo nya ala iJuu ọlẹ ká ala iRom ya iwe da ha nyọka kpa ang-ẹga lẹ.

Ọngọ jẹ́ ịBayịbụụ kpori-kpori ọhẹ ọlẹ ká ẹnyị nyamwụ ri Joachim Jeremias ya nyori ụka ká alịdanggeri ịhyẹ wu iJisọsị, ọ taa wo ang odudu ọlẹ kị woo ụka kọ kaa mẹ ang jẹ u-ube ịgọgọ ka. (Mat. 26.55) IJisọsị ịnọ á ka taa ịtọ ẹla ọwẹ, kori kị ri alịdanggeri nya ube ịgọgọ ka lẹ ka. Ọngọwẹ myịmyị ya nyori angịwẹ-angịwẹ nya-à du ẹrụ nyọka wu iJisọsị ụka ọhẹ ene nyọọwa lẹ. (Jọn. 7:32, 45, 46) Ụka ọkịla, alịkọtụ ọgbẹgbịlẹ nya ala iJuu du olegbeju ọgbahị nya angị kpẹhị rịrị ube ịgọgọ bala alịdanggeri ẹrụ kaka kpa alẹrụ nya iJisọsị wẹ ịlahị nyaa. Ọhẹka, alịdanggeri nya ube ịgọgọ ịwẹ à gbile ịPọlụ kpa rụ bwu ube ịgọgọ ịnyịnyị lẹ.—Ụkụr. 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30.