Kpehe ka ala ịlẹpwụ

Kpehe ka ẹga kị da egbeju nya ala ju

Ịdịrịhụ ịlẹ Kịị Myị Awụlẹ ka Lụka Ohyẹẹkpẹ nya Odehe

Ịdịrịhụ ịlẹ Kịị Myị Awụlẹ ka Lụka Ohyẹẹkpẹ nya Odehe

Ọmwụ ọyẹyẹ ịhyẹ ịlẹ ká ẹga ọlẹ ya ẹla rụ́ chabwọ nya ẹla ịlẹ kị họ jịra gba chawụlẹ. Ịwa wuu mẹjẹ nyori “ụka ká odehe ka myị” ahị ji lẹẹ ẹẹ.—Dan. 12:4.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Ọwụ. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12

  Ọmwụ Ọyẹyẹ “Iyo ọtụka” kpeji u-uhye nya angịnyị odehe ẹ-ẹpwụ nya ẹka ụnọ ịta. La ahyẹẹnụ ihyẹẹkpẹ, ang họ egbeju ọharwiye nyamwụ. Nyọlẹ kọ nọ chẹẹ, egbeju ọọwa la uda ọhọhọ, ọọwa lẹ “alodehe wuu” à juwa bọọ lẹlẹ. Olegu Onyobyi kpa iyo ọtụka ọọwa “dẹwụ ta [angị] ihihi.”

  Ọ-Họ Jịra Nyọlẹ ká Ukpenyi nya iNuwa do kpá, angịlẹ kị ri aluji nya iJihova dọmwụ nyọka kpeji u-uhye nya angịnyị ehe. Gụ ẹka ụnọ ịta kịlahị nyọọwa, ọngịrị nya Britain, ko ri eji ọkpakpa ọhẹ bwu ẹpwụ nyaa gwọọ myị́ ụka nya Ẹwụ Ọhọhẹ nya Odehe wuu. Ọ tị la ọngịrị myịmyị ụka ọlẹ ká United States yẹju lọọ. Ọgụgụụgụ lụka ohyẹẹkpẹ nya odehe ọlẹ, Olegu Onyobyi kaa kpa eji ọkpakpa ọnyị myị́ ọnyị tụ angịnyị nya Ohe Oluhye pyịpyị.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Dan. 11:25-45

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Lụka nya ahyẹẹnụ ihyẹẹkpẹ, adịrahụ nya oye ẹtẹ bala adịrahụ nya oye edii mwẹla tọ awụlẹ.

  Ọ-Họ Jịra Germany mwẹla tọ Britain bala United States. La 1945, Soviet Union bala ẹpwụma ịlẹ kị chẹkpẹ jwoo ri adịrahụ nya oye ẹtẹ. La 1991, Soviet Union teji, ọ ka nọ chẹẹ lẹ, Russia bala ẹpwụma ịlẹ kị chẹkpẹ jwoo à ri adịrahụ nya oye ẹtẹ lẹlẹ.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Ayị. 61:1; Mal. 3:1; Luk. 4:18

  Ọmwụ Ọyẹyẹ IJihova du “ọngọmyẹrụ” nyamwụ kaka “nwụla ẹga nọ” ene ká Ịpyị-Adịrahụ nya ịKịrayịsị ka yeji. “Ọngọmyẹrụ” ọọwa dọmwụ nyọka “ya ẹrụ ọnyịịla . . . je ikpehika.”

  Ọ-Họ Jịra Bwu 1870, C. T. Russell bala angịkịla nyamwụ wụla ịBayịbụụ yẹ kpori-kpori chajị kị ka jẹ́ ang ọlẹ ká ịBayịbụụ mẹjẹ. La 1881, ị yẹ nyori anchẹ nya iJihova baba nyọka kpa ẹrụ ọnyịịla pyẹ. Ị da egbeju nya ẹla ịhyẹ kpehe lala “Wanted 1,000 Preachers” bala “Anointed to Preach.”

 • Ụpwụ Ịgọgọ Mat. 13:24-30, 36-43

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Ọlẹng ọhẹ ya ịrayịsị hụ ẹ-ẹrụ nyamwụ. Ọọwa lẹ oluji à kpa ajẹ nya ịyịịwọ kaka hụ ụ-ụwa lẹlẹ. Ịyịịwọ nwà kaka biri ịrayịsị. Ụka nya ang ọwụwụ, ị chị ịyịịwọ ebwo hi ịrayịsị.

  Ọ-Họ Jịra Dọmwụ bwu 1870, ọ-datị nya angịnyị nya ịKịrayịsị nyịlẹhị bala ịnya ọnọọkịla la gede-gede gụ ọwọwa. Lụka nya ahyẹẹnụ ohyẹẹkpẹ, angịnyị nya ịKịrayịsị nyịlẹhị wẹ ka tụguru ọọjịra-jịra bala ọ-chị ebwo hi angịnyị nya ịKịrayịsị nya ọnọọkịla.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Dan. 2:31-33, 41-43

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Apatẹ ị-la oje-oje bala ume ri nya ukpeku ọlẹ kị kpa ụma nya oje ọdatị-datị họ.

  Ọ-Họ Jịra Ume ku ọmwakpa nya ugbodiya ịlekpeleji nya eji ọkpakpa nya Britain bala United States ịlẹ kị kaa la egbeju ọngịrị ta angị kpeji. Chajị nya angịwẹ, eji ọkpakpa imiiye ịwẹ á jẹ́ kpa ọngịrị nya oje-oje nyaa họ ụkụrwọ ka.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Ị chị “ịrayịsị kpa kaka gu ogu”, bala ọ-chụ “Ọnchẹ ọ-chịla ọ-hu ọkịlẹtụ ha bala ọngọ jẹ́ ẹla” nyọka kpẹhị rịrị “anchẹ ịkịla wuu.” “Ẹrụ ọnyịịla chaji nya Ịpyị-Adịrahụ” dọmwụ nyọka pyẹ pwụ “ẹ-ẹga myị́ ẹga nya odehe ọlẹ wuu.”

  Ọ-Họ Jịra La 1919, Ohe chụ Ọnchẹ ọ-chịla ọ-hu ọkịlẹtụ ha nyọka kpẹhị rịrị angịnyị nyamwụ. Bwu ụka ọọwa kịlahị, angị wụla ịBayịbụụ yẹ dọmwụ nya ọ-kpa ẹrụ ọnyịịla pyẹ gụ ọwọwa. Alẹ, Alibeenu nya iJihova kaa kpa ẹrụ ọnyịịla pyẹ ẹ-ẹpwụma ịdatị-datị gụ 200 bala ọ-kaa họ apwụ ị-da ịBayịbụụ wụlẹ o-òja lụmẹ-lụmẹ gụ 1,000.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Dan. 12:11; Ọwụ. 13:11, 14, 15

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Ukpilo nya iyo ọ-la achụ imiiye ọhẹ byi angịnyị ịlodehe nyị ‘họ ukpeku nya iyo ọtụka’, ọọwa lẹ, “ọ dịhụ ju ukpeku nya iyo” ọọwa lẹlẹ.

  Ọ-Họ Jịra Britain bala United States dọmwụ nya League of Nations. Ẹpwụma ịkịla jula ogu ọwẹ ịnyịnyị. Bwu ẹka nya 1926 ka 1933, adịrahụ nya oye ẹtẹ jula ogu ọwẹ ịnyịnyị. Angịnyị yogbo ọlẹ kọ chịla Ịpyị-Adịrahụ nya Ohe Oluhye ha United Nations, jaabwọ kị ya ha League of Nations ịnyịnyị.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Dan. 8:23, 24

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Adịrahụ oluhi-uhi kpa “ayịreji ọtata oluhi-uhi” weji.

  Ọ-Họ Jịra Britain bala United States nwụ angịnyị lụmẹ-lụmẹ bala o-ju ọmwụ nya ayịreji lụmẹ-lụmẹ ịnyịnyị. Lala ọ-chụ pwokwita, ụka nya Ẹwụ Oheeye nya Odehe wuu, United States da ịbọọmbụ ịtụka-ịtụka ịhyẹ ẹ-ẹpwụma nya aluji nyaa ịwa bala Britain. Ịbọọmbụ ịwẹ ta ang ayịreji ụ-ụgbẹyị ọlẹ ká ang-ẹga ọkịla họ ẹnẹnẹhẹ lẹka.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Dan. 11:31; Ọwụ. 17:3, 7-11, 16

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Ukpilo nya iyo “ọnyọmịla” kpehe bwu ụjẹ ọ-la ọbaba-ka kaka ri adịrahụ ọhaneku. Achụ iwo nyamwụ ta “ọlakpara” ayịreji, ọọwa lẹ, iyo ọwẹ ayịdang à tayịreji lẹlẹ. Ụpwụ nya ịDanẹlụ wụrụ adịrahụ ọwẹ nya “ang-ibyi ọtụka” ọlẹ kọ kaa ju ọmwụ nya ayịreji.

  Ọ-Họ Jịra Ụka nya Ẹwụ Oheeye nya Odehe wuu, League of Nations teji. Ụka ká ẹwụ ọwẹ cheju, ị ya United Nations yeji. Jaabwọ kị họ ẹ-ẹga nya League of Nations, ị yogbo ọlẹ kọ chịla Ịpyị-Adịrahụ nya Ohe Oluhye ha United Nations ịnyịnyị. United Nations ka ta ịgba ọgbagba ayịreji.

 • Ụpwụ Ịgọgọ 1 Tẹs. 5:3; Ọwụ. 17:16

  Ọmwụ Ọyẹyẹ Alẹpwụma ka ya dodehe nyori ‘okpunyi bala ọ-hụ la o-kem’ nyị ji lẹ. Ọọwa, “ukpilo nya iyo” bala “achụ nya iyo iwo” à ka gba mịla “ọlakpara” lẹlẹ. Ọ nọ pyịnyẹng lẹ, ayịreji à ka wẹ uhye nya ẹpwụma wuu lẹlẹ.

  Ọ-Họ Jịra Ẹpwụma ka ya nyori ịwa nyị kpa okpunyi bala ọ-hụ la o-kem warị lẹ. Ọọwa lẹ, ẹpwụma ịlẹ wuu kị chẹkpẹ ju United Nations à ka ta ịgba ọgbagba nya ịnịịkịla wuu ayịreji lẹlẹ. Ọwẹ à ka ri ọmwụ ọdada nya akama ọtụka okpelego lẹlẹ. Akama ọtụka ọọwa ka cheju ụka ká iJisọsị á ta odehe nya Olegu Onyobyi wuu ayịreji ẹ-ẹwụ nya Amagẹdọn.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Isi. 38:11, 14-17; Mat. 24:31

  Ọmwụ Ọyẹyẹ ỊGọọgụ be angịnyị nya Ohe Oluhye ẹpwa. Ọọwa lẹ, alegu-ẹrụ à tụ ‘angịlẹ ká Ohe chụ’ guru lẹlẹ.

  Ọ-Họ Jịra Adịrahụ nya oye ẹtẹ bala eji ọkpakpa ịkịla nya odehe ọlẹ ka gba mịla angịnyị nya Ohe Oluhye. Ụka kị họ ịnyị pyịnyẹng lẹ, angị ihihi nya angịlẹ ká Ohe Oluhye ya ida wụ à ka rụ ka epwoohe ẹẹ.

 • Ụpwụ Ịgọgọ Isi. 38:18-23; Dan. 2:34, 35, 44, 45; Ọwụ. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20

  Ọmwụ Ọyẹyẹ ‘Ọngọlẹ kọ juwa kụ ụnyịrẹ onyoowuru’ la ‘ọkụrụ-kụrụ’ bwula ọ-ta ịGọọgụ bala alẹwụ nyamwụ ayịreji. Ị hu “ukpilo nya iyo . . . ju ka ẹpwụ nya ẹmwụ nya ila ọtụka-ọtụka,” lẹ ẹjwọ ọhẹ à ta ukpeku ọtụka-ọtụka ọọwa ayịreji lẹlẹ.

  Ọ-Họ Jịra IJisọsị ko ri adịrahụ nya Ịpyị-Adịrahụ nya Ohe Oluhye ka chị angịnyị nya Ohe Oluhye da. IJisọsị bala angị 144,000 ịlẹ kị ka kpeji tọọ bala alegu-ẹrụ nyamwụ ka ta ọtụchawụlẹ nya ẹpwụma ịlẹ kị ka jahị da angịnyị nya Ohe Oluhye ayịreji. Ọwẹ à ka ri ocheju nya odehe nya Olegu Onyobyi lẹlẹ.