Ke Ụrụ Wo Ẹla nya Ohe Oluhye Ká Hịhị Gbe Oyi Myị́ Oyi

Ọngọ họ ang myị́ ang wuu tịtọ ọ́ ka kpang ụgbẹyị, chewu keng, bala ọ-ka wahị kụrụụhị.

Ọmwụ Ọdada

Chajị nya ọháha ọlẹ ká Ohe la ẹ-ẹga nya angịnyị ehe, ọ kaa mẹ ang jẹẹhị jaabwọ kahị ka bwu la ọhịhị ọnyịịla.

Ányị Ohe Oluhye À Tị́ Kaa Bwu Ya Ẹla Tahị-ị̀?

Ọ baba kahị ka jẹ́ ang ọlẹ kọ chịla ahị ka họ bala ọngọlẹ kọ ka dahị ụbwọ ha ang ọọwa.

Owo À Tị́ Ri Ohe Nyịlẹhị-ị̀?

Ahị ka jẹ́-ẹ jẹ́ ẹnyị nyamwụ bala ọ-jẹ́ abwụma ịhyẹ ịlẹ kọ la.

Ányị Ọhịhị À Tị́ La Ẹ-ẹpwụ nya Iku nya Iden?

Ụpa nya ịBayịbụụ ọhọhẹ chabwọ nyamwụ

Ukpenyi Ọtụka-ọtụka—Owo À Tị́ Ke Ụrụ-ụ̀? Owo À Tị́ Ke Uru Ka-à?

Ịyẹ á tị́ ri odati ẹ-ẹga nya abwẹla nya angịnyị?

Owo À Tị́ Ri IJisọsị?

Ịyẹ tị́ du kọ baba nyọka jẹ́ chajị nyamwụ?

Apyobwuna Oyina A Tị́ La Bwu Igu nya IJisọsị?

Ọ họ ka ahị ọwawa ịlam-ịlam chịkpẹẹ.

Ụka Oyina Ịpyị-Adịrahụ nya Ohe Oluhye À Tị́ ka Wẹ?

ỊBayịbụụ ya ẹla u-uhye nya ang ịlẹ kị ka họ nyọka mẹjẹ nyori ụka ọọwa ju chwee lẹ.

IJihova Kaa Ke Ụrụ Wo Ẹla Nyahị-ị́?

Ẹlịyẹ á tị́ ka jẹ́-ẹ ya joo?

Ányị A Tị́ Ka Họ Ká Ugbiyegu Nyang Ka Chị Ọkẹkẹnị?

Ọngọ họ ugbiyegu juhi irya jaabwọ kahị ka bwu ye ọkẹkẹnị.

Ịyẹ Ahị Tị́ Ka Họ Ká Ohe Oluhye Ka Chị Ọkẹkẹnị?

Ang ịhyẹ juwa ịlẹ kị wọọ ẹjẹ bala ang ịkịla juwa ịlẹ kị họ́ọ.

Ányị A Tị́ Ka Mẹjẹ Nyori À Ju IJihova Ihi-ì?

Á la irya nyọka ju iJihova ihi, ọọwa ka gu eje ọchịchị nyang ọnyị myị́ ọnyị.