Kpehe ka ala ịlẹpwụ

Kpehe ka ẹga kị da egbeju nya ala ju

 EGBEJU 11

Ányị Itiwe nya Ehile Ịla ỊBayịbụụ À Tị́ Bwu Ju Apyobwuna Hahị?

Ányị Itiwe nya Ehile Ịla ỊBayịbụụ À Tị́ Bwu Ju Apyobwuna Hahị?

1. Ịyẹ tị́ du kọ́ baba ká Ohe Oluhye ka kpahị ụgbẹyị?

Ányị itiwe nya ehile ịla ịBayịbụụ à tị́ ka dahị ụbwọ nyọka kpa ọhịhị nyịlohị lee ịnya angịkịla kọ ayịlọ ka?—EJE ỌNYỊỊLA 36:9.

Ọngọlẹ kọ́ họhị jẹ́ ẹla gụhị mwụ aba ba. Ọọ kpahị juhi yẹẹyẹẹ chajị o-ri Adịda nya ọháha. Ọ́ myịmyị tịtọ káhị ka kpa ịlọhị ụgbẹyị hyoo ọọwa da ka. (IJeremaya 10:23) Lẹ, ahị wuu baba nya Ohe Oluhye ọ-ka kpahị ụgbẹyị, jaabwọ ká anjwo ichiche baba nya adaa bala ịnaa ọ-ka kpaa ụgbẹyị. (Ayịsaya 48:17, 18) Jaabwọ ká Ohe Oluhye wẹẹ kpahị ụgbẹyị bwula Itiwe nya ehile ịla ịBayịbụụ ri ang-ahị bwu ẹga nyamwụ.—Wa 2 ITimoti 3:16.

Itiwe nya ehile bala ehile ịla ịBayịbụụ mẹjẹẹhị jaabwọ káhị ka bwu la ụma nya ọhịhị ọlẹ kọ́ há gu wuu lẹẹlẹẹ, bala abwọlẹ káhị ka bwu ye ọhịhị ọmyịmyị-ka ị-ịlahị. Ọ chịla káhị ka mẹjẹ nyori ọkpakpa nya Ohe Oluhye myịhị lẹhị bala ọ-ka ba ụgbẹyị nyamwụ jẹ chajị ọwa à ya ọhịhị hahị lẹ.—Wa Eje Ọnyịịla 19:7, 11; Ọwụrụụ-wụrụ 4:11.

2. Ịyẹ à tị́ ri itiwe nya ehile ịla ịBayịbụụ?

Itiwe nya ehile ịla ịBayịbụụ ri ẹlịlẹhị ịkpọngchị ịlụwa. Ehile tị ri ẹla ọlẹ kị da nyọka kpa họ ụkụrwọ i-iwe-ahụrụ ọhẹ kpangga kem. (Ehile Ọmada 22:8) Ahị baba nyọka kpa irya ọnyịịla jẹ́ jaabwọ káhị ka kpa itiwe nya ehile họ ụkụrwọ ẹ-ẹpwụ nya iwe-ahụrụ ọnyị myị́ ọnyị. (Etu 2:10-12) Lala ọ-chụ pwokwịta, ịBayịbụụ mẹjẹ nyori ọhịhị ri ang-ahị bwu ẹga nya Ohe Oluhye. Ẹlịlẹhị ọkpọngchị ọwẹ ka dahị ụbwọ ọ-ọlụkụrwọ nyahị, ẹ-ẹpwa, bala ụka kahị juwa jẹ ka anyị. Ọ ka myịmyị dudu káhị ka kpa ọhịhị nyịlọhị lee ịnya angịkịla kọ ayịlọ ka.—Wa Ụkụrwọ nya Alẹrụ 17:28.

3. Itiwe nya ehile imiiye iyina à tị́ gụgụ wuu?

IJisọsị ya ẹla u-uhye nya itiwe nya ehile imiiye ịlẹ kị́ ri ochirigogo. Ọhọhẹ mẹjẹ nyori ọhịhị nya ọngịnyị ehe da kụ ọ-ka jẹ́ Ohe Oluhye, la ọháha ẹ-ẹga nyamwụ bala ọ-ka  gbịgba họọ bwu ọkịlẹtụ. Ahị baba nyọka kpa ẹla ọwẹ i-irya ẹ-ẹpwụ nya eje ọchịchị nyahị wuu. (Etu 3:6) Angịlẹ kị́ kpa itiwe nya ehile ọwẹ họ ụkụrwọ ka ri oligu bala Ohe Oluhye. Ị ka ye ọkẹkẹnị ọlam-ọlam bala ọhịhị ọmyịmyị-ka.—Wa ỊMatiyu 22:36-38.

Itiwe nya ehile oheeye ka dahị ụbwọ nyọka la okpunyi bala angịkịla. (1 Ala ịKọrịntị 13:4-7) Ahị ka kpa ẹla oheeye ọwẹ họ ụkụrwọ bwula ọ-gbịla abwọlẹ ká Ohe Oluhye kaa họ ẹ-ẹga nya angịkịla.—Wa ỊMatiyu 7:12; 22:39, 40.

4. Ányị itiwe nya ehile ịla ịBayịbụụ à tị́ bwu ju apyobwuna hahị?

Itiwe nya ehile ịla ịBayịbụụ ka da ugbiyegu ụbwọ nyọka yẹjula awụlẹ ẹ-ẹpwụ nya ọháha. (Ala iKọlosi 3:12-14) Omyi ẹla nya Ohe Oluhye kaa chewu ke ugbiyegu ịnyịnyị bwula ọ-mẹ ẹla ọkpọngchị ọkịla ọhẹ jẹ, nyori awụlẹ oyeye nyị ri ẹla o-gbe oyi myị́ oyi.—Wa Ọmwụ Ọdada 2:24.

Ahị ka chewu ke ịlọhị ẹ-ẹga nya ang nya olegu bala ugbinyịrọ, bwula ọ-kpa ẹla ọmẹjẹ ọla ịBayịbụụ họ ụkụrwọ. Lala ọ-chụ pwokwịta, angịlẹ kị́ kaa ba ẹla ọla ịBayịbụụ jẹ u-uhye nyọka ya ẹlịlẹhị bala ọ-ka ri ọngọ tụbwọ ka, kaa há aligbeju nyaa yẹẹyẹẹ. (Etu 10:4, 26; Ala iHiburu 13:18) Ụpwụ Ịgọgọ myịmyị mẹjẹẹhị káhị ka charịnya nya ụdụ ọkpụkpụ ka, bala ọ-ka hu igu nyahị bala Ohe Oluhye kụ ịlahị nya ang ịkịla wuu.—Wa ỊMatiyu 6:24, 25, 33; 1 ITimoti 6:8-10.

Ọ-kpa ẹla ọla ịBayịbụụ họ ụkụrwọ, ka du káhị ka la ịnyịrọ ogogo.(Etu 14:30; 22:24, 25) Lala ọ-chụ pwokwịta, Ohe Oluhye da ehile nyori ahị nyị nwa ere kpa ere ka, kori káhị ba ẹla ọwẹ jẹ, ọ ka chewu keehi bwu ẹdụrụ onyobyobyi bala ang o-bwagaga. (Etu 23:20) IJihova ya iwe hahị nyọka nwa ere ọnyọọngịrị, ma ọo ka nwa ka kpoye ka. (Eje Ọnyịịla 104:15; 1 Ala ịKọrịntị 6:10) Itiwe nya ehile ịla Ụpwụ Igọgọ ju apyobwuna hahị yẹẹyẹẹ, chajị ị mẹjẹẹhị nyọka kpahị ju irya ọkụkụ bala abwẹla ọhọhọ nyahị. (Eje Ọnyịịla 119:97-100) Ọọwa á tị́ rẹkẹẹ, angịnyị nya Ohe Oluhye kaa juhi nya ehile nyamwụ chajị nya apyobwuna nyịlaa ka, ma ị họ ịnyị nyọka ya ogbo ha iJihova.—Wa ỊMatiyu 5:14-16.