Họ Ụkụrwọ nya Ụpwụ Ọwawa Bala Ang Ọmẹjẹ

Ị họ ụpwụ ọlẹ nyọka dang ụbwọ nwà kịlahị-ịlahị ẹ-ẹpwụ nya ụpwụ ọwawa ị-ịlahị nya alụma, ẹla oyaya bala ang ọmẹjẹ.

ILeta Bwu Ẹga nya Governing Body

Ahị kaa mẹ omyi ẹla ọlẹ kọ ju apyobwuna ha angịnyị ehe gụ wuu jẹ.

ANG ỌJẸ́JẸ 1

Ọmwụ Ọdada Ọnyịịla

Ọmwụ ọdada ọnyịịla ka dang ụbwọ ye ang ịta.

ANG ỌJẸ́JẸ 2

Kpa Abwụma nya Ẹla o-Ya Lawụlẹ

Ọ-ka kpa abwụma nya ẹla o-ya lawụlẹ ka da angị wẹẹ ke ụrụ ụbwọ nyọka kpa ọkịlẹtụ weji bala ọ-daa ụbwọ ye omyi ẹla nyang myị.

ANG ỌJẸ́JẸ 3

Ịtọ Ẹla Ọ-Tọtọ

Tọ ịtọ ẹla ụ-ụgbẹyị ọlẹ kọ́ pwoku nyọka gu angịkịla i-iryabala ọ-kpa gba ahị nya ẹla kpehe.

ANG ỌJẸ́JẸ 4

Dụbwọ ka Ụpwụ Ịgọgọ ụ-Ụgbẹyị Ọnyịịla

Nwụla ọkịlẹtụ nya angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ nọ ene ká ka wa ụpwụ ịgọgọ

ANG ỌJẸ́JẸ 5

Ụpwụ Ọwawa Kpẹẹkpẹẹ

Ụpwụ ọwawa kpẹẹkpẹẹ ju apyobwuna yẹẹyẹẹ nyọka mẹ ẹla nya iJihova jẹ angịnyị.

ANG ỌJẸ́JẸ 6

Ọ-Da Ẹla Ọlụpwụ Ịgọgọ Wụlẹ Gbagbịla

Maga ká dọọ wụlẹ chajị ká angịlẹ kị́ wẹẹ ke ụrụ wo lang ka yẹ gede-gede, jaabwọ ká ẹla ọlụwa gu ẹla ọlẹ ká wẹẹ ya.

ANG ỌJẸ́JẸ 7

Ẹla Ọkpẹẹkpẹẹ Bala Orige-rige

Ela okpeekpee bala orige-rige ka da angịlẹ kị́ wẹẹ ke ụrụ wo lang ụbwọ nyọka jẹ́ ẹla ọlẹ kọ́ ri ịnyịlẹhị datị.

ANG ỌJẸ́JẸ 8

Ẹla ị-Chụ Pwokwita Ịlẹ kịị Mẹ Ang Jẹ

Mẹ ang jẹ la ẹla ị-chụ pwokwita ịlẹ kị lujwo ka, kị tị ka jẹ́-ẹ pwụ ọkịlẹtụ nya angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ wọ lang bala ọ-gba ahị nya ẹla ịkpọngchị kpehe.

ANG ỌJẸ́JẸ 9

Arụrụ ọ-Kpa Mẹ Ang Jẹ ụ-Ụgbẹyị Ọlẹ Kọ́ Pwoku

Kpa arụrụ mẹ ang jẹ, chajị ká ẹla nyang ka gu angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ wo lang ọ-ọkịlẹtụ bala ọ-ka daa ụbwọ kpịtịya.

ANG ỌJẸ́JẸ 10

Ọkọ Ọyẹda

Hu ọkọ hwaa bala ọ-kpa ọkọ weji, ọ-kpa ọkọ ọkpẹnẹẹ bala ọkọ ọbịra-bịra, ọ-ya ẹla chagaga bala ọ-ya ẹla dụmwọ-dụmwọ.

ANG ỌJẸ́JẸ 11

Ẹla o-Ya La Ịla Ọchịchị

Ẹla o-ya la ịla ọchịchị kaa mẹjẹ jaabwọ ká ẹla ọlẹ ká wẹẹ ya lang ahụ ayịdang ọ-ọkịlẹtụ bala ọ-họ ká irya nya angị ke ụrụ ka rụ hi ẹla oyaya nyang ka.

ANG ỌJẸ́JẸ 12

Ẹla o-Ya Kpẹnẹẹ Bala ọ-Mẹ Ahyẹẹrwẹrwa Jẹ

Mẹjẹ angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ nyori à la ọháha haa bala o-ri à tịtọ nyọka daa ụbwọ, bwula ọ-kpaa i-irya ya ẹla.

ANG ỌJẸ́JẸ 13

Mẹjẹ Jaabwọ Kị ka Kpa Ẹla Ọjẹ́jẹ Họ Ụkụrwọ

Da angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ wo lang ụbwọ nyọka jẹ́ jaabwọ ká ẹla ọlẹ ká wẹẹ ya gu ọhịhị nyaa, ká mẹ jaa jaabwọ kị ka ḥo la ang ọlẹ kị jẹ́.

ANG ỌJẸ́JẸ 14

Gba Ahị nya Ẹla Kpehe Gede-gede

Họ ká angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ wo lang ka jẹ́-ẹ bang jẹ ẹ-ẹpwụ nya ẹla oyaya nyang; họ kọ la gbagbịla jaabwọ ká ẹhị nya ẹla ọnyọnyọọnyị myị ọnụ ju egbeju nya ẹla nyang.

ANG ỌJẸ́JẸ 15

Mẹjẹ Nyori À Jẹ́ Ẹla Ọọwa Myị̀myị̀

Mẹjẹ nyori à jẹ́ ẹla ọọwa myị̀myị̀. Mẹjẹ nyori ẹlẹwẹ baba hang ahụ ayịdang.

ANG ỌJẸ́JẸ 16

Ọhụ Ojuju Bala Irya Ọnyịịla Ọlala

Ju angịnyị ọhụ, ọkọkọ nyọka kpaa abị. Kpaa irya ka omyi ẹla nya Ohe Oluhye ọlẹ kọ ka jẹ́-ẹ ya ịnyọ ọmwụmwụ nya ọkịlẹtụ haa.

ANG ỌJẸ́JẸ 17

Họ ká Angịkịla a Wo Etu nya Ẹla Nyang

Da angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ wo lang ụbwọ nyọka jẹ́ etu nya ẹla ọlẹ ká wẹẹ ya. Gba ahị nya ẹla kpehe gede-gede.

ANG ỌJẸ́JẸ 18

Mẹ Ang Inyeewe Jẹ Angịnyị

Họ ká angịlẹ kị wẹẹ ke ụrụ wo lang a kụ irya kpori-kpori ju ẹla ọlẹ ká wẹẹ ya, chajị kị ka jẹ́ nyori ịwa nyị jẹ́ ang ọkpọngchị ọlẹ kọ́ ka daa ụbwọ.

ANG ỌJẸ́JẸ 19

Maga Nyọka Ya Ẹla Gu Angịkịla ọ-Ọkịlẹtụ

Daa ụbwọ kị ka la ọháha ha Ohe Oluhye bala omyi ẹla nyamwụ, ịBayịbụụ.

ANG ỌJẸ́JẸ 20

Ocheju Ọnyịịla

Ocheju Ọnyịịla chịla kọ ka gu angịnyị ọ-ọkịlẹtụ chajị kị ka ye ẹla ọlẹ ká wẹẹ ya myị bala ọ-kpa ẹla ọlẹ kị wẹẹ jẹ́ họ ụkụrwọ.

Da Ju Ang Jaabwọ Ká Họ ka Ba

Da ju ang jaabwọ ká họ ka ba ẹ-ẹpwụ nya aga ọmama nyang nyọka jẹ́-ẹ wa ụpwụ bala ọ-mẹ ang jẹ gụ ọwọwa.

Jẹ́ Gwụ Ọọwa

VIDEO SERIES

Họ Ụkụrwọ nya Ụpwụ Ọwawa Bala Ang Ọmẹjẹ​—Ifim

Maga nyọka jẹ́ ang gụ ọwọwa jaabwọ à ka bwu wa ụpwụ bala ọ-mẹ ang jẹ yẹẹyẹẹ ẹ-ẹpwụ nya alụma.