ẸGA Ọ-DA ỤBWỌ KA NYA ỤPWỤ Ọ-KPA JẸ́ ANG NYA ỌHỊHỊ BALA ỤKỤRWỌ March 2018

Ẹga á ka chụ ang ịlẹ á ka kịla ju