Tee àgwà ndị e depụtara ebe a e ji mara ezigbo enyi kreyọn, bụ́kwa àgwà ndị e ji mara Rut.