Lee katuun a ka i soro buo aha akwụkwọ iri na isii ndị fọrọ n’Akwụkwọ Nsọ Hibru n’isi.