Ì nwere ike iche gbasara ụzọ dị iche iche i nwere ike isi na-enyere ndị ọzọ aka?