(Mkpughe 14:6, 7)

 1. 1. Jehova chọrọ ka ’madụ niile mụta

  Eziokwu g’eme ka ha niile nwetan-dụ.

  O mere kan-dị ’madụ mata Mezaya.

  O chetara n’ụmụ ’madụ bụn-dịm-mehie.

  O kpebiri n’Ọkpara ya ga n’achịụ-wa,

  N’ọchịchị ya g’ebido n’el’igwe n’oge ya.

  Ọ g’emekwa k’ìgwèa-tụrụn-ta dịe-bube.

  Ọkpara ya g’alụkwa ha ka nwunye ya.

 2. 2. E bur’amụma n’anyị g’ekwus’oziọ-ma.

  Jehova chọrọ k’anyị n’ekwusa y’ugbua.

  Ndị ’mụ’ozi jio-biụ-tọ n’enyer’anyịa-ka

  K’anyị n’aga n’ụlọ n’ụlọ n’ekwusa ya.

  K’anyị niile n’agbalị n’eto Chineke.

  Oziọ-ma bụọ-rụ kach’ọrụ niile dị n’ụwa.

  Obi n’atọa-nyịụ-tọ n’anyị so n’ekwusa

  Oziọ-ma g’eme kan-dị ’madụ nwetan-dụ.