Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | ULÚKU 4-5

Ta Ojama Duuma Nōo Wa Ɛgiyi Uwɔ Bɛɛka Ujisɔsi A

Ta Ojama Duuma Nōo Wa Ɛgiyi Uwɔ Bɛɛka Ujisɔsi A

Ebilii gē dɔka ɔwɛ nɛ ó gē hɛ ɛma nɛ alɔ lɛ mla Ujehofa, ɔɔma ya ɛɛ nōó gē ya ku aɔdā nɛ ō gē he alɔ ɔtu a kéē wɛ ɔdobɔbi foofunu a. Ó gē bi āhɔ̄ ɛyɛɛyɛyi nɛ ɔnyɔɔnyɛ ku alɔ yɔ ipu nu amāŋ aɔdā ɛyɛɛyɛyi nɛ ó jé ku ɔnyɔɔnyɛ ku alɔ gē dɔka a, le ya alɔ ojama

Ɔdi wɛ ɔdā nōo ta Ujisɔsi abɔ kóō lɔfu ta ojama ɛta nōo banyā a? (Uhí 4:12; 1Ujɔ́ 2:​15, 16) Ɛgɛnyá nɛ um lɔfu gbla ocabɔ ku nu ya a?

  • 4:1-4

    “ɛgbá . . . nɛ̄ ɔkpíyē ī dɔɔ̄kā ā”

  • 4:5-8

    “ɔdā nɛ̄ ācɛ ī má eyī mɛ́mla ɔdā nēé dɔɔ̄kā ō lɛ”

  • 4:9-12

    “ɛjɛ̄ɛ̄jī ɔdā dóódu kú ipú ɛcɛ nyā nɛ̄ ācɛ ī bī lɛ yɔ́bɔ́ɔcɛ”