Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Adā Mla Ɛ́nɛ́, Aa Nwu Ayipɛ Ɔlɛ Aa Ɔwɛ Nōo Géē Cɛ Lɛ Uwa Kéē Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Oyeeyi Ku Uwa

Adā Mla Ɛ́nɛ́, Aa Nwu Ayipɛ Ɔlɛ Aa Ɔwɛ Nōo Géē Cɛ Lɛ Uwa Kéē Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Oyeeyi Ku Uwa

Adā mla ɛ́nɛ́ nōo géē yuufi Ujehofa a, gē leyice eko nɛ ayipɛ ɔlɛ uwa géē wɛ ācɛ o hayi kpaakpaa ipu ɛ̄gbā o gba ku Ujehofa. Adā mla ɛ́nɛ́, aa lɔfu ta ayipɛ ɔlɛ aa abɔ kéē wɛ ācɛ o hayi kpaakpaa gla, ŋma o nwu uwa ɛlā nōo yɔ ipu Ubáyíbu ŋma eko néē wɛ ayipɛ a, ɔwɛ nɛ ɛlā a géē gā ipu ɔtu ku uwa. (Obla 6:7; Aíi 22:6) Ó cɛgbá ku aa leyi gwo aɔdā ōhī bonu o ya ɛɛ ku aa ya ɛnyā nɛɛ? Ii gboo! Amáŋ, ule nɛ aa gáā miyɛ a géē fiyɛ ɔdā duuma nɛ aa leyi gwo ɔ bonu a.​—3Ujɔ́ 4.

Adā mla ɛ́nɛ́ lɔfu nwu ɔdā alɛwa ŋma ɛgiyi Ujosɛfu mla Umeri. “Iháyí dóódu” e “gē ga Ujerúsālɛm ɔnū ucɛ kú onyatá,” naana nɛ ɛnyā cɛgbá uklɔ nɛhi ŋma ɛgiyi uwa mɛmla o ŋmo ije nɛhi a. (Ulú 2:41) Ujosɛfu mla Umeri mafu peee ka ɔdā nōo cɛgbá fiyɛ duu a, wɛ o ya ku apɔlɛ ku uwa kóō pi bla Ujehofa. Bɛɛka Ujosɛfu mla Umeri a, adā mla ɛ́nɛ́ ɛpleeko ku alɔ nyā lɔfu gbo ayipɛ ɔlɛ uwa klla nwu uwa ɔwɛ olɔhi néē cika o yɛ a, o ŋma o bi eko duuma néē lɛ a lɛ nwu ayipɛ a, o bu ipu ɛlā néē i da uwa a mɛmla ocabɔ ku uwa.​—Aijé 127:​3-5.

AA MÁ UVIDIO NYĀ NŌO KA KAHINII: E YUKLƆ MLA ƐJƐƐJI ƐGA NÉĒ LƐ A, ƆDAŊ KU AA LƐ Ɔ MÁ MƐ, AA CILA AƆKA NŌO BANYĀ:

  • Ɛgɛnyá nɛ Jon mɛmla Sharon Schiller ceyitikwu yɔ i gba Ujehofa ɛ̄gbā abɔ e yɔ i bi ayipɛ ɔlɛ uwa jɛ a?

  • Ɔdiya ɛɛ nōó cɛgbá ku adā mla ɛ́nɛ́ kéē bi ɔwɛ ɛyɛɛyɛyi le gbo eyeeye ku ayipɛ ɔlɛ uwa, nwu uwa ɛlā mɛmla o na eyeeye ku uwa ta ɔwɛ a?

  • Ɛgɛnyá nɛ adā mla ɛ́nɛ́ géē lɔfu ya kéē lɛ ayipɛ ɔlɛ uwa tutu, o ya ɛɛ ku ayipɛ a kéē lɔfu yale ipu ojama duuma néē géē má lɛyikwu ɔdā néē kpɔtuce a?

  • O ŋma aɔdā nɛ ɔwa ku Ujehofa ya a, ɛnyā nɛ a bi le ta ayipɛ ɔlɛ uwɔ abɔ o ya ɛɛ kéē gáā kwu piya ɔya ku Ujehofa a?

Ya ku ɛ̄gbā o gba Ujehofa kóō wɛ ɔdā nōo cɛgbá fiyɛ duu lɛ apɔlɛ ku uwɔ