Ɔna o ta ipu ewo ku South Korea

ƆKPA UKLƆ KU OYEEYI K'ĀCƐ O YƐ CE UKRAIST MLA UKLƆ K'ALƆ Ɔya Ɔmahanɛ 2018

Ocabɔ Ku Ɔka O Ka

Aocabɔ ku ɔka o ka lɛyikwu ɛgɛ nɛ Ɔwɔiɔo lɛ ɛla wu alɛɛcɛ a.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Uklɔ Idaago Aflɛyi Nɛ Ujisɔsi Ya A

Uklɔ idaago aflɛyi nɛ Ujisɔsi ya a cɛ lɛ alɔ jé ɛdɔ ɔcɛ nɛ o wɛ a.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Ujisɔsi kɛla Ɔwɔico lɛ Ɔnyā ku Usamariya a

Ō ya ɛɛ ku Ujisɔsi kóō kɛla Ɔwɔico eko nɛ o yɔ i tɔɔna ŋ ma, O gbɔɔ ɛla o ka ipu aciije mla ɔnyā ku umɛsayiya a mla ɔdā nɛ ɔnyā a gē ya ɛ̄cī doodo.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ō Ya Lɔhi Fiyɛ ipu Uklɔ ku Ɔna O Ta ku Alɔ​—Ō Gbɔɔ Ɔka O ka Ɔwɛ Nōo Géē Cɛ Lɛ Alɔ Tɔɔna

Ɛgɛnyá nɛ alɔ géē ya lɔhi fiyɛ eko nɛ alɔ yɔ i kɛla Ɔwɔico lɛ ācɛ nɛ alɔ i jé?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Yɛce Ujisɔsi Mla Ɔtu Okpaakpa

E ma gwonu klla ta o yɛce ɔ ohigbu ka e yɛce ɔ mla ɔtu o kpaakpa ŋ.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

E Kpo Ɔdā Duuma Bonu Ŋ

Bɛɛka Ujisɔsi a, alɔ géē mafu ka ɔdā nɛ Ujehofa gē je lɛ alɔ a jɛ alɔ eyī| ɔdaŋ ku alɔ i kpo ɔdā doodu bonu ŋ.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Ujisɔsi Je Owoofu Lɛ Adā Nu

Ɔdā nōo ce Ujisɔsi ɛgbá fiyɛ duu a wɛ o kwu uklɔ nɛ Ujehofa je lɛ ɔ a i ya kwɛyi.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ta Iyi Uwɔ Waajɛ ku A Klla Jé Ɛji ku Uwɔ Bɛɛka Ujisɔsi A

Ɛgɛnyá nɛ alɔ gā gbla Ujisɔsi ya eko duu néē lɛ ɛga uklɔ je lɛ alɔ ipu ujɔ a?