Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁKI 9-10

Ɛbɛ O Má Nōo Gē Cɛ Lɛ Ɔtu Okpoce Ku Alɔ Lɔfu Iyē

Ɛbɛ O Má Nōo Gē Cɛ Lɛ Ɔtu Okpoce Ku Alɔ Lɔfu Iyē

9:1-7

Leyi má ɛgɛnɛ Ujisɔsi gweeye lɛ, eko nɛ Adā nu ku ɔkpanco ka tɛɛcɛ eko kóō piya ɛdɔ ɔkpiye ɔhá ku Ujisɔsi ipu ɛbɛ o má, nɛ o ka Ujisɔsi ɔ he anuɔ ɔtu nɛhi a. O lɛ aafu ŋ, ɛnyā lɛ ɔfu tu Ujisɔsi iyē kóō lɔtu ipu owe nɛ o gáā má a. Ɛbɛ o má nyā lɛ abɔ kwu Upita, Ujemisi mla Ujɔni iyē lɔɔlɔhi. Ɛnyā cɛ lɛ uwa jé kpɔcii ka Ujisɔsi wɛ Umesayiya a, ka ɔ kē lɔhi abɔ e yɔ i jahɔ ta ɔ a. Abɔ ihayi ofu ce igwɛɛpa (32) gā le yɛ a, Upita blakwu ɔdā nɛ o má a kpɔ mla ɛgɛnɛ o cɛ lɛ ɔtu okpoce ku nu lɔfu iyē lɛyikwu “ɛhɔ̄ nɛ̄ ācomɛ́ɛbɛ” cɛ a.​—2Upí 1:​16-19.

Naana nɛ alɔ i má ɛbɛ nōo lɛ abɔ kwu uwa iye nɛhi nyā ŋ ma, alɔ yɔ i má o ya jila ku nu. Baabanya, Ujisɔsi wɛ ɔcɛ́ o lɔfu nɛhi. O gboji gɛ ŋ, ó géē “yá aólɛlā kú nū lé kpɔ́ ɛ́,” ɛnyā gáā bi ɛcɛ ɛpɛpɛ a wa a.​—Maf 6:2.

Abɔ a yɔ i má akacɛ alɛwa ku Ubáyíbu yɔ i ya jila a, ɛgɛnyá nɛ o cɛ lɛ ɔtu okpoce ku uwɔ lɔfu iyē a?