Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁTIYU 22-23

Yɛce Íne Ɛpa nōo Fiyɛ Duu A

Yɛce Íne Ɛpa nōo Fiyɛ Duu A

22:36-39

Bi ɔkpá ku Umátiyu 22:​36-39, ku a lɛ ɔdā nōo ya nɛ alɔ gē gā ōjila ku ujɔ ku ācɛ o yɛce Ukraist a cɔci ɔgbɔɔgba, o ŋma lɛ ɛgɛ néē cɛgbá lɛ a:

  • Kéē ta alɔ ɔtu kwu ɔtu

  • Ō ta ayinɛ alɔ ɔtu kwu ɔtu

  • Ō gba Ujehofa ɛ̄gbā mla o mafu lɛ ɔ ku alɔ yihɔtu nu ŋma ɔtu

Ɔdaŋ nɛ ɛ̄jɛ̄ le jɛ alɔ nɛ alɔ gbɛla ka ōjila ku ujɔ i gáā lɛ itene lɛ alɔ nwune ŋ, ɔdiya nɛ alɔ cika o nya cidaa nyɔ ōjila a kpɔ a?

Ɔwɛ ɔhá nyá nɛ alɔ géē mafu ku alɔ gē yɛce íne ɛpa nōo fiyɛ duu a?