Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ocabɔ Ku Ɔka O ka

Ocabɔ Ku Ɔka O ka

●○○ EKO AFLƐYI

Ō Hi Ācɛ Igwú Wa Oblatu ku Ikwū ku Ujisɔsi (Ɔya Ɔmɛta 3-31): Alɔ yɔ i hi ācɛ igwú wa ɛnɛnɛ ōjila ku alɔ éyi. Ɔkpá ō hi igwú ku uwɔ yɔ a. Usati, ɛ̄cī 31 ku Ɔya Ɔmɛta, ɛmu alɛwa ku ācɛ ipu oduudu ɛcɛ géē jila tɔha o ya ɛɛ kéē ya oblatu ku ikwū ku Ukraist. Ɔkpá ō hi igwú nyā mafu eko mla ɛga ku ōjila nyā nōo kwu uwɔ ajaajɛ fiyɛ a. Alɔ klla yɔ i hi uwɔ igwú alaadi nōo yɔ gbɔbu lɛ ɛ̄cī oblatu a, ku a wa i po ɛlā o ka tɛɛcɛ ŋma Ubáyíbu nōo kahinii: “Ɔ̄nyɛ nɛ Ujisɔsi Ukraist wɛ ɔkwɔɔkwɛyi a?”

Ɛlā Nɛ A Géē ka Igbɔha Ɔdaŋ Nɛ Ɛlā Ɔwɔico Nɛ A Ka a Lɛ He Ɔcɛ Ɔɔma Ɔtu: Ɔdiya nɛ Ujisɔsi kwū a?

○●○ ŌCIGBIHI NYƆ EKO AFLƐYI

Ɔka o da: Ɔdiya nɛ Ujisɔsi kwū a?

Ubáyíbu: Umt 20:28

Ɛlā Nɛ A Géē ka Igbɔha: Ɔdi nɛ ikwū ku Ujisɔsi ya lɛ alɔ a?

○○● ŌCIGBIHI NYƆ IGBƆMPA

Ɔka o da: Ɔdi nɛ ikwū ku Ujisɔsi ya lɛ alɔ a?

Ubáyíbu: Uró 6:23

Ɛlā Nɛ A Géē ka Igbɔha: Ɛgɛnyá nɛ alɔ gáā mafu ka ikwū ku Ujisɔsi jɛ alɔ eyī a?