Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Ɔmɛnɛ 1-7

1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 7-9

Ɔya Ɔmɛnɛ 1-7
 • Ijé Ɔmɛ 136 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • Ó Wɛ Ɔhā Lɛ Ɔcɛ Nōó Lɛ Ɔba Amāŋ Ɔnyā Ŋ”: (uminiti 10)

  • 1Ukɔ́ 7:32—Ācɛ nōó lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ, gē lɛ ɔtu ku uwa kwu ɛ̄gbā ō gba ku Ujehofa fiyɛ ācɛ nōo lɛ ɔba amāŋ ɔnyā a, ohigbu ka é lɛ aɔdā alɛwa ō teyi tu uwa bɛɛka ācɛ nōo lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ (w11 1/15 17-18 ¶3)

  • 1Ukɔ́ 7:33, 34—Ɔcɛ ō lɛ ɔba amāŋ ɔnyā gē “lɛ ɔtū kú nū tá aɔ́dā kú ɛcɛ nyā” (w08 7/15 27 ¶1)

  • 1Ukɔ́ 7:37, 38—Ācɛ O Yɛce Ukraist nōo lɛ ɔtu ku uwa ya ekpo ka é gáā lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ, o ya ɛɛ ka é lɔfu yuklɔ nwune lɛ Ujehofa géē “yá lɔhi fíyɛ́” aɛ̄nɛ̄ ō lɛ ɔba amāŋ ɔnyā a (w96 10/15 12-13 ¶14)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • 1Ukɔ́ 7:11—Ɔdi wɛ ɔdā nōo cika ō ya ku ɔba amāŋ ɔnya kóō nyɛɛ gwo ɔmpa nu ta a? (lvs 251)

  • 1Ukɔ́ 7:36—Ɔdiya ɛɛ nɛ Ɔcɛ O Yɛce Ukraist cika ō gbeyii kóō le gla eko nɛ ó jé ka “unwū ɔnyā” amāŋ unwu ɔcɛnyilɔ “le lɔfú tū anúɔ iye” gbɔbu ɛɛ kóō nyɔ gáā lɛ ɔnyā amāŋ ɔba a? (w00 7/15 31 ¶2)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) 1Ukɔ́ 8:1-13 (th oklɔcɛ ɔmɛ 5)

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

 • Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Ɔkpá Ō Jé mla Ō Nwu Ācɛ Ɛlā: (uminiti 10) Ɔka o ka. Lɛ uvidio nyā mafu nōo kahinii: Ō Jé Ubáyíbu Eko OKpaakpa, cɛɛ, ku aa kɔka lɛyikwu oklɔcɛ ɔmɛ 4 ipu ɔkpá ku Ō Nwu Ācɛ Ɛlā a.

 • Ɛlā O Ka Tɛɛcɛ Ŋma Ubáyíbu: (uminiti 5 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) w12 11/15 20—Ikpɛyi ɛlā: Gbɔbu ɛɛ ku ɔcɛ kóō miya ka anuɔ i gáā lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ, ó gē miyɛ ɛhi ɔɔma ɔwɛ ō ya eyijii nɛɛ? (th oklɔcɛ ɔmɛ 12)

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

 • Ijé Ɔmɛ 37

 • Bi Eko Nɛ A Lɛ Ɔba Amāŋ Ɔnyā Ɛ Ŋ Le Ya Ɔdā ō Tiile: (uminiti 15) Lɛ uvidio a mafu. Cɛɛ ku aa cila aɔka nōo ba nyā: Ɔdi wɛ unwalu ōhī nɛ ayinɛ alɔ nōó lɛ ɔba amāŋ ɔnya ŋ ma gē má a? (1Ukɔ́ 7:39) Ɛgɛnyá nɛ ɔyinɔnya ku Ujɛfuta wɛ ocabɔ olɔhi a? Ɔdi nɛ Ujehofa gē je lɛ ācɛ nōo gē ya ɔdā okpaakpa a? (Aíjē 84:11) Ɛgɛnyá nɛ ayinɛ ipu ujɔ lɔfu ta ācɛ nōó lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ ma ɔtu kwu ɔtu a? Ɔdi wɛ aɔdā ōhī nɛ ayinɛ alɔ nōó lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ ma lɔfu ya ipu ɛ̄gbā ō gba ku Ujehofa a?

 • Ubáyíbu Oklɔcɛ Ku Ujɔ: (uminiti 30) jy ɛyi 61

 • Kɛla Lɛyikwu Aɔdā nɛ alɔ Nwu Icɛ mla ɛ̄nɛ̄ Alɔ géē Nwu Alaadi Ɔhá (uminiti 3)

 • Ijé Ɔmɛ 42 mla Ɔkɔ o gba