Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁTIYU 27-28

Nyɔ Gáā Lɛ Ācɛ Piya Ayikpo Ku Um​—Ɔdiya, Ɛga nyá, mla Ɛgɛnyá a?

Nyɔ Gáā Lɛ Ācɛ Piya Ayikpo Ku Um​—Ɔdiya, Ɛga nyá, mla Ɛgɛnyá a?

28:18-20

Ɔdiya A? Ujisɔsi miyɛ ɔfu nɛhi ŋma ɛgiyi Ujehofa

Ɛga nyá? Ujisɔsi je ɔ́da lɛ ācɛ nōo gē yɛce ɔ a kéē gáā lɛ “ācɛ kú éwo dóódu” piya ayikpo ku nu

Ō nwu ācɛ kéē ya ɛjɛɛji ɔdā nɛ Ujisɔsi nwu a wɛ uklɔ nɛ alɔ géē bēē ya gɔbu

  • Ɛgɛnyá nɛ alɔ géē bi le nwu ācɛ ine ku Ujisɔsi a?

  • Ɛgɛnyá nɛ alɔ gē ta ācɛ nɛ alɔ gē klɔcɛ ku Ubáyíbu mla uwa abɔ o ya ɛɛ kéē bi ɛlā ku Ujisɔsi nɛ alɔ gē nwu uwa le yuklɔ a?

  • Ɛgɛnyá nɛ alɔ gē ta ācɛ nɛ alɔ gē klɔcɛ ku Ubáyíbu mla uwa abɔ o ya ɛɛ kéē yɛce ocabɔ ku Ujisɔsi a?