Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁKI 3-4

Ō Hɛta Ɛ̄cī ku Usabati

Ō Hɛta Ɛ̄cī ku Usabati

3:1-5

Ɔdiya nɛ uce o ya ku aotrɛyi ku ācɛ Ujiyu a kwu Ujisɔsi iyē nɛhi a? Ohigbu kéē cɛ lɛ ɛ̄cī ku Usabati a le lɔnɔ ta ācɛ iyē ɔwɛ ɛgɛ néē tu ine alɛwa nōó cɛgbá ŋ ma ce ɛ̄cī ɔɔma. Ocabɔ mafu éyi, e ka ó wɛ oyabiya ō ŋmo ikitiŋkpi ɛ̄cī ku usabati, e klla ka ō hɛ ɔcɛ ta ɛ̄cī ku usabati a wɛ inoobiya, a lɔfu hɛ ɔcɛ ɔɔma ta gla ɔdaŋ ku oyeeyi ku nu kwu ikwū ajaajɛ foofunu. Ɔɔma le ka ɔdaŋ ku ikpo amāŋ ku abɔ ku ɔcɛ le ta ɛ̄cī ku usabati, e gáā pi ɔ amāŋ je ɛcí duuma lɛ ɔ ŋ. Ɛnyā mafu peee ku aotrɛyi ku ɛga o gba ɛ̄gbā ɔɔma i lɛ ɛlá wu ɔcɛ nɛ abɔ ku nu je ŋmo a ŋ.