Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁKI 1-2

“E kwu Ine Nɛ A Biya A I ya Uwɔ Ɛhi Ɛ”

“E kwu Ine Nɛ A Biya A I ya Uwɔ Ɛhi Ɛ”

2:5-12

Ɔdi nɛ alɔ nwu ŋma uklɔ idaago nyā a?

  • Alɔ gē dōōcē ohigbu oyabiya

  • Ujisɔsi lɛ íkwu o je oyabiya ya ɛhi, o klla lɛ ɔfu o lɛ ācɛ nōo gē dōōcē a hɛta

  • Ipu Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico, Ujisɔsi géē ya ōcē i gáā yɔ gɛ ŋ piyoo, ɛjɛɛji alɔ klla géē jila iyē ogboogbo ɛcɛ

Eko duuma nɛ um yɔ i dōōcē, ɛgɛnyá nɛ ɔkpá ku Umáki 2:​5-12 géē ta um abɔ ka n lɔtu a?