Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Ɔmɛnɛ 16-22

UMÁKI 1-2

Ɔya Ɔmɛnɛ 16-22
 • Ijé Ɔmɛ 130 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • E kwu Ine Nɛ A Biya A I ya Uwɔ Ɛhi Ɛ”: (uminiti 10)

  • [Lɛ uvidio nyā mafu nōo kahinii Aɛlā nōo yɔ ipu Ɔkpá ku Umáki.]

  • Umák 2:​3-5—Ujisɔsi meyinyinyi ɔcɛ éyi nɛ iyē ku nu le ŋmo anuɔ o je oyabiya ku ɔcɛ ɔɔma ya ɔ ɛhi a (jy 67 ¶3-5)

  • Umák 2:​6-12—Abɔɔ Ujisɔsi lɛ ɔcɛ o ŋmiiye ɔɔma hɛta a, o mafu ka anuɔ lɛ íkwu o je oyabiya ku ɔcɛ ya ɔ ɛhi (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu Umák 2:9)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • Umák 1:11—Ɔdi wɛ ɛyi ɛlā nyā nɛ Ujehofa da Ujisɔsi a? (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu ɔgba nyā)

  • Umák 2:​27, 28—Ɔdiya nɛ Ujisɔsi ka anuɔ wɛ “Óndú kú Usábāti” a? (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu ɔgba nyā)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Umák 1:​1-15

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

 • Eko Aflɛyi: (uminiti 2 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Gbɔɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka nōo yɔ upeji aflɛyi a. Mafu ɛgɛ nɛ a géē kɛla Ɔwɔico lɛ ɔcɛ nɛ a má ipu uklɔ ku ɔna o ta ku uwɔ nōo da uwɔ ɔka nōo mafu ka ó dɔka o jahɔ ŋ ma.

 • Ōcigbihi Nyɔ Eko Aflɛyi: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Yuklɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka nōo yɔ upeji aflɛyi a.

 • Uvidio Ku Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmpa: (uminiti 5) Lɛ uvidio a mafu ku aa kɔka lɛyikwu ɔ.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

 • Ijé Ɔmɛ 44

 • ‘Ń Wa Gáā Hi Ācɛ Olɔhi Igwú Ŋ, Amáŋ Ācɛ Nōo Gē Ya Oyabiya a Nɛ’: (uminiti 7) Ɔka O Ka. Lɛ uvidio nyā mafu nōo kahinii Ŋma Inu Agba Gáā Gbɔɔ o Gba Ujehofa Ɛ̄gbā. Ɔdaŋ ku aa lɛ ɔ má mɛ, da uwa ɔka nōo banya: Ɔdi ta Udonald abɔ nōo gáā lɛ eeye ɔkwɛyi a? Ipu uklɔ ku ɔna o ta ku alɔ, ɛgɛnyá nɛ alɔ géē gbla Ujisɔsi ya ɛgɛ nōó gē lɛ ɛlá wu oduudu ācɛ a?​—Umák 2:17.

 • Ujehofa Géē Je Ya Uwɔ Ɛhi “Fíyaa”: (uminiti 8) Ɔka O Ka. Lɛ uvidio nyā mafu nōo kahinii Ujehofa, N Géē Je Uwɔ ta Aflɛyi Ipu Oyeeyi Ku um. Ɔdaŋ ku aa lɛ ɔ má mɛ, da uwa ɔka nōo banya: Ɛgɛnyá nɛ Anneliese cigbihi gáā gbɔɔ o gba Ujehofa ɛ̄gbā kpɔ a? Ɔdiya ɛɛ nōo kē ya ɛnyā a? (Ayi 55:​6, 7) Ɛgɛnyá nɛ a lɔfu bi ɔka ku Anneliese nyā le ta ācɛ ɔhá nōó ge gba Ujehofa ɛ̄gbā gɛ ŋ ma abɔ a?

 • Ubáyíbu Oklɔcɛ Ku Ujɔ: (uminiti 30) jy ɛyi 17

 • Kɛla Lɛyikwu Aɔdā nɛ alɔ Nwu Icɛ mla ɛ̄nɛ̄ Alɔ géē Nwu Alaadi Ɔhá (uminiti 3)

 • Ijé Ɔmɛ 86 mla Ɔkɔ o gba