Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Ɔmɛnɛ 30–Ɔya Ɔmɛhɔ 6

UMÁKI 5-6

Ɔya Ɔmɛnɛ 30–Ɔya Ɔmɛhɔ 6
 • Ijé Ɔmɛ 151 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • “Jesus Has the Power to Resurrect Our Dead Loved Ones”: (10 min.)

  • Umák 5:38—Ikwū ku ɔcɛ nɛ alɔ yihɔtu nu a gē kwu alɔ iyē nɛhi

  • Umák 5:​39-41—Ujisɔsi lɛ ɔfu o je ācɛ nōo gekwu ɛ ma nōo yɔ i “gbyɔ̄la” heyi cigbihi (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu Umák 5:39)

  • Umák 5:42—Ō heyi ŋma ɔlekwu ku ɛcɔbu a géē cɛ lɛ ācɛ “gweeye nɛhi” (jy 118 ¶6)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • Umák 5:​19, 20—Ɔdiya nɛ Ujisɔsi da adā nyā ka ó nyɔ i da ācɛ ɔdā nōó humayi da ācɛ alɛwa kéē hii ka ŋ ma? (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu Umák 5:19)

  • Umák 6:11—Ɔdi wɛ ɛyi ɛlā nōo yɔ ipu ɔgba nyā ɛ̄nɛ̄ o kahinii “lɛ úmúlá kú ajɛ abɔ́ɔ gwō bónū ŋmá áblákpá kú aá” a? (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu ɔgba nyā)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Umák 6:​1-13

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

 • Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmpa: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Gbɔɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka nōo yɔ upeji aflɛyi a. Lɛ uwɛbsiti ku alɔ jw.org a mafu lɛ ɔcɛ ɔɔma.

 • Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmɛ Ɛta: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Jé ɔkpá ku Ubáyíbu duuma nōo he uwɔ ɔtu, ku a klla da ɔ lɛyikwu ɔka nɛ a géē kɛla lɛyikwu ɔ igbɔha.

 • Oklɔcɛ Ku Ubáyíbu: (uminiti 6 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) bhs 36 ¶23-24​—Lɛ ɔ ya ɔwɛ nɛ ɛlā a géē lɛ abɔ kwu ɔ ɔtu.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

 • Ijé Ɔmɛ 144

 • Bi Aɔdā Okpɔcii Nɛ Alɔ Gē Bi le Nwu Ācɛ Ɛlā a Le Yuklɔ Lɔɔlɔhi”: (uminiti 5) Ɔka O Ka.

 • Ō Lɛ Ɔtoole Ŋma Ɔwa ku Ujehofa: (uminiti 10) Ɔka O Ka. Lɛ uvidio a mafu. Ɔdaŋ ku aa lɛ ɔ má mɛ, lɛ aɔka nōo banya da uwa: Ɛdɔ ojama nyá nɛ ɔba mla ɔnyā nyā néē hi uwa ku Uperas má a? Ɔdi ta uwa abɔ kéē lɔtu a? Ɔdaŋ ku alɔ yɔ i má ojama, ɔdiya nɛ alɔ cika o yɔ i yuklɔ kpɔ ipu aya doodu ku ɛ̄gbā o gba a?

 • Ubáyíbu Oklɔcɛ Ku Ujɔ: (uminiti 30) jy ɛyi 19 ¶1-9

 • Kɛla Lɛyikwu Aɔdā nɛ alɔ Nwu Icɛ mla ɛ̄nɛ̄ Alɔ géē Nwu Alaadi Ɔhá (uminiti 3)

 • Ijé Ɔmɛ 72 mla Ɔkɔ o gba