Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Aflɛyi 7-13

ÚKLƆ́ KÚ ĀCOTƐ̄HƆ̄ 21-22

Ɔya Aflɛyi 7-13
 • Ijé Ɔmɛ 55 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • Ɔdā nɛ Ujehofa Dɔka a Kóō Le Ya”: (uminiti 10)

  • Ācot 21:8-12—Ācɛ Ō Yɛce Ukraist gba ɔkɔ lɛ Upɔlu ka ɔ hii nyɔ gā Ujersalɛm ŋ, ohigbu unwalu nōo yɔ gbeyi nu abɔɔ a (bt 177-178 ¶15-16)

  • Ācot 21:13—Upɔlu lɛ ɔtu ku nu ya ekponu ku o ya ɔdā nɛ Ujehofa tine a (bt 178 ¶17)

  • Ācot 21:14—Eko nɛ ayinɛ a má ka Upɔlu ɔ lɛ ɔtu ku nu ya ekponu a, e habɔ ta kóō nyɔ (bt 178 ¶18)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • Ācot 21:23, 24—Naana nɛ Ācɛ O Yɛce Ukraist i gē yɛce íne ku Umosisi gɛ ŋ ma, ɔdiya nɛ anyakwɔcɛ nōo yɔ Ujerusalɛm a tu Upɔlu ukɔ́ nyā a? (bt 184-185 ¶10-12)

  • Ācot 22:16—Ɛgɛnyá néē gáā je oyabiya ku Upɔlu ya ɔ ɛhi a? (ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu ɔgba nyā)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Ācot 21:1-19 (th oklɔcɛ ɔmɛ 5) *

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

^ par. 15 ^ par. 18 Ɔdā nɛ aa cika ō jé: O gbɔɔ mla ɔkpá ku ōjila ku ɔya nyā, é géē bēē ta aluka ku ikpɛyi ɛlā piii nɛ ɔcugada géē yɔ i má ɔnyɔɔnyɛ ku alɔ nōo gē yulɔ ɛyi ede a ipu ikpati ɛgɛnyā (). Ubrociɔ néē gē hi ka Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Ɔkpá Ō Jé mla Ō Nwu Ācɛ Ɛlā néē kē gáā bēē má uwa ŋma a.