Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁTIYU 8-9

Ujisɔsi Yihɔtu Ācɛ

Ujisɔsi Yihɔtu Ācɛ

Umátiyu ɛyi 8 mla 9 mafu uklɔ ku ɔna o ta ku Ujisɔsi ipu Ugalili. Ŋma o hɛ ācɛ ta ŋma ōcē, Ujisɔsi mafu ku anuɔ lɔfu amáŋ ɛ̄nɛ̄ o cɛgbá fiyɛ duu a wɛ ku o mafu ku anuɔ lɛ eyinyinyi mɛmla ihɔtu nɛhi lɛ ācɛ.

 1. Ujisɔsi lɛ ɔcolagwu hɛta ŋma agwú ku nu.​—Umt 8:1-3

 2. Ujisɔsi lɛ ɔcocɛhɔ ku otrɛyi ku aicɔɔja éyi hɛta ŋma ōcē ku nu.​—Umt 8:5-13

  O hɛ ɛ́nɛ́ ɔnyā ku Upita ta ŋma ōcē.​—Umt 8:14, 15

  Ujisɔsi lɛ ācɛ nɛ alelekwu obɔbi lā ipu uwa mla ācɛ nōo yɔ i moowe a hɛta​—Umt 8:16, 17

 3. Ujisɔsi lɛ aalelekwu obɔbi nōo tuufi nɛhi nu ŋma ipu ācɛ ɛpa iyē gā ipu ɔwa ku aokoome.​—Umt 8:28-32

 4. Ujisɔsi lɛ ɔcoŋmiyē éyi hɛta.​—Umt 9:1-8

  O lɛ ɔnyā éyi nōo lɛ abɔ kwu uwe ku nu hɛta ŋma ōcē ku nu, klla lɛ ɔyi nɔnya ku Ujariyɔsi heyi ŋma ɔlɛkwu.​—Umt 9:18-26

  Ujisɔsi lɛ opeyi mla odokonu hɛta.​—Umt 9:27-34

 5. Ujisɔsi yɛ ipu aigeli nɛhi mla ipɔlɛ doodu o ya ɛɛ kóō hɛ ācɛ ta ŋma ōcē doodu mla ɔ́fú doodu.​—Umt 9:35, 36

Ɛgɛnyá nɛ um gáā mafu ku um yihɔtu ācɛ nɛ um gē má a?