Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ KU ƆWƆICO | UMÁTIYU 6-7

Ajɔɔcɛ Ku Ɔwɔico Kóō Wɛ Ɔdā Aflɛyi Ipu Oyeeyi Ku Uwɔ

Ajɔɔcɛ Ku Ɔwɔico Kóō Wɛ Ɔdā Aflɛyi Ipu Oyeeyi Ku Uwɔ

Ipu ɔkɔ o gba nɛ Ujisɔsi nwu ayikpo ku nu a, o mafu ku aɔdā nɛ Ujehofa tine mla Ajɔɔcɛ ku nu a cika o wɛ ɔdā nōo cɛgbá fiyɛ duu ipu oyeeyi ku alɔ a.

6:9-13

 • Iye ku Ɔwɔico

  Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico

  Ɔdā nɛ Ɔwɔico tine a

 • Ɔdole ku ɛ̄cī doodu

  Ō je ya ɛhi ku oyabiya

  Ō nyata ŋma ipu ojama

Aɔdā ōhī lɛyikwu Ajɔɔcɛ a nɛ um lɔfu je ta ipu ɔkɔ o gba ku um a wɛ:

 • Ō jɛ gɔbu ku uklɔ ku ɔna o ta a

 • Ku owu ihɔ ku Ɔwɔico kóō je ɔfu iyē lɛ ayinɛ alɔ néē yɔ i miya uwa owe a

 • Ku Ɔwɔico kóō hɔha ce uklɔ ku ɔlɛ nu o gwo mla uklɔ ku ɔna ta nɛ ayinɛ alɔ gē ya a

 • Ku Ɔwɔico kóō je ijeeyi mla ɔfu iyē lɛ ācɛ nōo gē leyi kwu ujɔ ku nu a

 • Aɔdā Ɔhá