Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | ĀCƐ URÓM 7-8

A Yɔ I “Leyī kwɛcɛ Gɛɛ Gē Gbēyī”?

A Yɔ I “Leyī kwɛcɛ Gɛɛ Gē Gbēyī”?

8:19-21

  • “Ɔdā nɛ̄ Ɔwɔicō yá ā”: alɛɛcɛ nōo lɛ eyiyoce ō lā ipu ɛcɛ nyā piyoo

  • ‘Eko nɛ Ɔwɔicō géē lɛ ayí nū mafú’: eko nɛ Ukraist mla ācɛ néē lɛ anɔ tu uwa ɛyi a géē je ɛcɛ obɔbi ku Ebilii nyā yiifi

  • ‘Ŋma lɛ eyiyoce’: okonu ō ce ku ó hɛta ohigbu ikwū mla ō heyi ŋma ɔlekwu ku Ujisɔsi

  • “Wútá ŋmá agbá” cɛɛ kéē hii “wa gɛ ŋ́”: ohɛta ɛmɛɛma ŋma ule ku íne ō biya mla ikwū