Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

“Aa Lɛ Ojilima Ce adā aa mla Ɛnɛ aa”

“Aa Lɛ Ojilima Ce adā aa mla Ɛnɛ aa”

Eko nɛ Ujisɔsi yɔ ɛcɛ a, o kɛla igbalɛwa lɛyikwu ine nōo ka kahinii: “Aá lɛ ojīlīma ce ádā aá mɛ́mla ɛ́nɛ́ aá.” (Oyɛ 20:12; Umt 15:4) Ujisɔsi lɔfu kɛla nyā ohigbu ka anu a “lɛyítáajɛ” lɛ adā nu mɛmla ɛ́nɛ́ nu eko doodu. (Ulú 2:51) Eko nɛ ó lɛ piya ijinkpa a, o lɛ o tutu ya taajɛ lɛyikwu ɔwɛ ɛgɛ néē géē teyi ta ɛ́nɛ́ nu ɔdaŋ ku ó gekwu.​—Ujɔ́ 19:26, 27.

Ɛgɔɔma duu nɛ aɛdrɔ nōo wɛ ācɛ o yɛce Ukraist icɛ nōo gē lɛyitaajɛ lɛ adā uwa mɛmla ɛ́nɛ́ uwa nōo klla gē kɛla lɛ uwa mla ojilima yɔ i mafu ka adā uwa mɛmla ɛ́nɛ́ uwa jɛ uwa eyī. Ɔcɛ i gē jɛ fiyɛ ine nyā nōo kɛla lɛyikwu ojilima o le ce adā alɔ mɛmla ɛ́nɛ́ alɔ nóó. Ɔdaŋ kéē kwu hilokplici naana alɔ cika o bēē lɛ ojilima ce uwa kpɔ, o ya ɛɛ ku alɔ lɛ itene ŋma ijeeyi ku uwa. (Aíi 23:22) Ɔwɛ ɔhá nɛ alɔ géē mafu ku alɔ lɛ ojilima ce adā alɔ mla ɛ́nɛ́ alɔ nōo kwu hilokplici ɛ ma wɛ o ya ɔdā nōo wɛ ɛgbá ku uwa lɛ uwa. (1Utí 5:8) Ɔdaŋ ku alɔ wɛ ɛdrɔ amāŋ ku alɔ kwu piya ijikpa ɛ, ō lɛ eko taajɛ ku alɔ kɔka tɔha mla adā alɔ mɛmla ɛ́nɛ́ alɔ wɛ ɔwɛ okpɔcii o mafu ku alɔ lɛ ojilima ce uwa.

AA MÁ UVIDIO NŌO KAHINII ƐGƐNYÁ NƐ UM LƆFU KƐLA MLA ADĀ UM MƐMLA Ɛ́NƐ́ UM MA KU AA CILA AƆKA NŌO BANYĀ:

  • Ɔdiya nōó lɔfu lɔnɔ ta uwɔ o kɔka tɔha mla adā uwɔ mɛmla ɛ́nɛ́ uwɔ a?

  • Ɛgɛnyá nɛ a gáā mafu ku a lɛ ojilima ce adā uwɔ mɛmla ɛ́nɛ́ uwɔ eko nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a?

  • Ɔdiya nōó cɛgbá ku a bēē kɔka tɔha mla adā uwɔ mɛmla ɛ́nɛ́ uwɔ a? (Aíi 15:22)

    Ō kɛla lɛ adā uwɔ mɛmla ɛ́nɛ́ uwɔ lɔfu ta uwɔ abɔ ku a ya lɔhi ipu oyeeyi