Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Ɔmpa 26–​Ɔya Ɔmɛta 4

UMÁTIYU 18-19

Ɔya Ɔmpa 26–​Ɔya Ɔmɛta 4
 • Ijé Ɔmɛ 121 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • Leyi Kwɛɛcɛ Gɛɛ Ku A Hii Lɛ Ɔdā Duuma Nōo I Hɛ Uwɔ amāŋ Nōo Géē Hɛ Ɔcɛ Ɔhá Gwonu Ta Ɔwɛ Lɛ Ɔcɛ Duuma Ŋ”: (uminiti 10)

  • Umt 18:6, 7​—Alɔ kóō hii lɛ ɔdā duuma nōo géē hɛ ɔcɛ ɔhá gwonu ta ɔwɛ lɛ ɔcɛ duuma ŋ (“ɛgɔ̄ nɛ ɔnya gē piya ɔ eyī kóō gba odée,” “ɔdā o hɛ ɔcɛ gwonu” ɔdā ōhī néē ka ɔdā ōhī néē ka mla “Ɛgɔ̄,” “Ɛgɔ̄ nɛ Ahaajɛ ku nu gē Lɔwa Nɛhi nɛ Ɛnɛŋcɛ gē ce ɔ Ɛyi a” aɔda nee bi le kɛla kɛyikwu Umt 18:6, 7)

  • Umt 18:8, 9​—Alɔ cika o kwu iyi alɔ ŋma ɛgiyi ɔdā duuma nōo géē hɛ alɔ gwonu (“Ugɛhɛna” ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu Umt 18:9 mla glossary)

  • Umt 18:10​—Ujehofa jé ɔdaŋ ku alɔ lɛ ācɛ ɔhá hɛ gwonu (“gē má Ádā um eyī” ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu Umt 18:10; w10 11/1 16)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • Umt 18:21, 22​—Igbɛmula nɛ alɔ cika o je oyabiya ku ayinɛ alɔ ya uwa ɛhi a? (“igbo 77” ɔdā ōhī néē ka ipu nwtsty lɛyikwu Umt 18:22)

  • Umt 19:7​—Ɔdiya nɛ ɔcɛ gē “lɛ ɔkpá tá lɛ ɔnyā nū” gbɔbu ɛɛ “kóō tá ɔ̄” a? (“ɔkpá ku ɔnyā o nu” ɔdā ōhī néē ka mla “Ɔkpá ku Ɔnyā O Ta” ifoto ku Umt 19:7)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Umt 18:18-35

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

 • Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmpa: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Yuklɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka.

 • Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmɛ ɛta: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Jé ɛga ku Ubáyíbu duuma nōo he uwɔ ɔtu, ku a klla je ɔkpá ku alɔ duuma nɛ alɔ gē bi lɛ ya oklɔcɛ mla ācɛ a lɛ ɔ.

 • Oklɔcɛ Ku Ubayibu: (uminiti 6 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) bhs-E 26 ¶18-20​—Lɛ ɔ ya ɔwɛ nɛ ɛlā a géē lɛ abɔ kwu ɔ ɔtu..

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

 • Ijé Ɔmɛ 90

 • A Hii Ya Ɔdā Duuma Nōo Gē Ya Ku ɔcɛ Ɔhá kóō Gwonu Ŋ (2Ukɔ́ 6:3): (uminiti 9) Lɛ uvidio.

 • Ō Nyɔ i Hi Ācɛ Igwu Wa Oblatu ku Ikwū ku Ujisɔsi a géē Gbɔɔ ipu ɛ̄cī 3 ku Ɔya Ɔmɛta: (uminiti 6) Ɛlā o ka tɛɛcɛ nōo ŋma ipu Ɔkpá ku Ōjila Ku Oyeeyi mla Uklɔ Ku Alɔ aku Ɔya Ɔmpa 2016, upeji 8. Lɛ ɔkpá néē i bi le hi ācɛ igwu a kɔ lɛ ɛjɛɛji ācɛ nōo yɔ ipu agbla a, ku a kɛla lɛyikwu ɔdā ōhī nōo yɔ ipu nu. Ka ɔ igbalɛwa ka e géē ya ɛnɛnɛ ɛlā o ka tɛɛcɛ a nɛ ikpɛyi ɛlā ku nu wɛ “Ɔnyɛ nɛ Ujisɔsi wɛ Ɔkwɔɔkɛyi a?” ɛ̄cī 19 ipu ɔya Ɔmɛta ku 2018. Ɛnyā géē ya kéē kpeyice ɛ̄cī ɔɔma. Da uwa ɛga nɛ ujɔ a tutu o nyɔ i tɔɔna o ya ɛɛ kéē hi ācɛ igwu.

 • Ubáyíbu Oklɔcɛ Ku Ujɔ: (uminiti 30) jy ɛyi 10, ikpati nōo yɔ ipu upeji 28”

 • Kɛla Lɛyikwu Aɔdā nɛ alɔ Nwu Icɛ mla ɛ̄nɛ̄ Alɔ géē Nwu Alaadi Ɔhá (uminiti 3))

 • Ijé Ɔmɛ 133 mla Ɔkɔ o gba