Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | 1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 4-6

“Ɔdōnīigbō Ligii Gē Yá kú Ámú kú Igbō Dúúdú kóō Nū á”

“Ɔdōnīigbō Ligii Gē Yá kú Ámú kú Igbō Dúúdú kóō Nū á”

5:1, 2, 5-11, 13

Ɛgɛnyá nɛ ō je ɔcɛ taajɛ ŋma ipu ujɔ wɛ ɛnɛnɛ ōmiya nōo mafu ihɔtu, naana nōó gē bi ɔnɔ wa ipu ɔtu a?

Ō je ɔcɛ taajɛ ŋma ipu ujɔ gē mafu ihɔtu . . .

  • lɛ Ujehofa ohigbu kóō gē ya ku iye ku nu kóō tiihɔ.—1Upí 1:15, 16

  • lɛ ujɔ a ohigbu kóō gē gbo ācɛ ohile a ŋma ɛgiyi ācɛ nōo gē ya ɔdobɔbi.—1Ukɔ́ 5:6

  • lɛ ɔcɛ nōo gē ya ɔdobɔbi a, ō ya ɛɛ kóō kwu piyabɔ.—Uhí 12:11

Ɛgɛnyá nɛ a géē je otabɔ lɛ apɔlɛ néē kwu ɔcɛ éyi ku uwa i taajɛ ŋma ipu ujɔ a?