Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Ɔmɛta 25-31

1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 4-6

Ɔya Ɔmɛta 25-31
 • Ijé Ɔmɛ 123 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • Ɔdōnīigbō Ligii Gē Yá kú Ámú kú Igbō Dúúdú kóō Nū á”: (uminiti 10)

  • 1Ukɔ́r 5:1, 2—Ujɔ ku Ācɛ Ukɔ́rīnti cɛ lɛ ɔcɛ éyi nōo gē ya ɔdobɔbi nōo klla ta ō piyabɔ a kóō yɔ ipu ujɔ a kpɔ

  • 1Ukɔ́r 5:5-8, 13—Upɔlu da ujɔ a kéē lɛ “Ɔdōnīigbō” a fu ŋma ipu uwa klla kwu ɔcɛ a i tu Ebilii abɔ (it-2 230, 869-870)

  • 1Ukɔ́r 5:9-11—Ujɔ a i cika ō piyatɔha mla ɔcɛ ō ya ɔdobɔbi nōo ta ō piyabɔ a ŋ (ɔdā néē ta upeji 241 ku lvs Ō je ɔcɛ taajɛ ŋma ipu ujɔ”)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • 1Ukɔ́r 4:9—Ɛgɛnyá nɛ ācɛ nōo i gbā Ɔwɔico ɛ̄gbā a yɔ “ipéyī ójīla” ku aalelekwu otɛhɔ a? (w09 5/15 24 ¶16)

  • 1Ukɔ́r 6:3—Ɔdi nɛ Upɔlu yɔ i kɛla lɛyikwu ɔ eko nɛ ó ta ɔkpá kahinii: “Alɔ kōō í kɛpɔ̄ tū aálelékwū-ōtɛ̄hɔ̄” a? (it-2 211)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) 1Ukɔ́r 6:1-14 (th oklɔcɛ ɔmɛ 10)

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

 • Uvidio Ku Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmpa: (uminiti 5) Lɛ uvidio a mafu ku aa kɔka lɛyikwu ɔ.

 • Ōcigbihi Nyɔ Igbɔmpa: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Yuklɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka nōo yɔ upeji aflɛyi a. (th oklɔcɛ ɔmɛ 11)

 • Oklɔcɛ Ku Ubáyíbu: (uminiti 5 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) lvs 44 (th oklɔcɛ ɔmɛ 3)

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

 • Ijé Ɔmɛ 78

 • Bi Auvidio le Nwu Ɔcɛ Nɛ A Gē Yoklɔcɛ ku Ubáyíbu Mla ɔ a Ɛlā”: (uminiti 15) Ɔka O Ka. Lɛ uvidio nɛ upɔlisha éyi yɔ i bi ɛlā ō nwu ɔmɛ 4 ku ubrociɔ ku ɔkoolɔhi a le yoklocɛ a mafu ku aa kɔka lɛyikwu ɔ.

 • Ubáyíbu Oklɔcɛ Ku Ujɔ: (uminiti 30) jy ɛyi 60

 • Kɛla Lɛyikwu Aɔdā nɛ alɔ Nwu Icɛ mla ɛ̄nɛ̄ Alɔ géē Nwu Alaadi Ɔhá (uminiti 3)

 • Ijé Ɔmɛ 23 mla Ɔkɔ o gba