Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | 1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 1-3

A Wɛ Ɔcɛ Nōo lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico kɛɛ Ku A Wɛ Ɔcɛ Nōó lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico Ŋ?

A Wɛ Ɔcɛ Nōo lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico kɛɛ Ku A Wɛ Ɔcɛ Nōó lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico Ŋ?

2:14-16

O ya ɛɛ ku a ya lɔhi bɛɛka ɔcɛ nōo lɛ alelekwu ku Ɔwɔico a, ɔynɔɔnyɛ cika ō yɔ i ya kóō jɛ gɔbu ipu ɛ̄gbā o gba Ɔwɔico. (Āfi 4:23, 24) O ya ɛɛ ku a jɛ gɔbu, a cika ō yoklɔcɛ ku Ubáyíbu, lɛ ɔdā nɛ a dɔka ō ya ipu ɛ̄gbā o gba Ɔwɔico a miya taajɛ, mla ō yɔ i gwo ikpo ku alelekwu ihɔ.

Ɛgɛnyá nɛ ɛ̄gbā ō gba ku uwɔ lɛ babanya mla ɛ̄gbā ō gba ku uwɔ ihayi nōo gā yɛ, ihayi igwo nōo gā yɛ, amāŋ eko nɛ a ya ubatisim a?