Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔya Ɔmɛta 18-24

1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 1-3

Ɔya Ɔmɛta 18-24
 • Ijé Ɔmɛ 127 mla Ɔkɔ o gba

 • Aɛlā O Bi Gbɔɔ (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ)

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

 • A Wɛ Ɔcɛ Nōo lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico kɛɛ Ku A Wɛ Ɔcɛ Nōó lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico Ŋ?”: (uminiti 10)

  • [Lɛ uvidio nyā mafu nōo kahinii: Aɛlā nōo yɔ ipu ɔkpá 1 Ācɛ Ukɔ́rīnti.]

  • 1Ukɔ́r 2:14—Ɔdi wɛ ɛyi ō wɛ ɔcɛ nōó lɛ “Alelékwū” ku Ɔwɔico ŋ ma? (w18.02 19 ¶4-5)

  • 1Ukɔ́r 2:15, 16—Ɔdi wɛ ɛyi ō wɛ ɔcɛ nōo lɛ “Alélekwū” ku Ɔwɔico a? (w18.02 19 ¶6; 22 ¶15)

 • Dɔka Agbenu Nōo Yɔ Ipu Ɛlā Ɔwɔico: (uminiti 8)

  • 1Ukɔ́r 1:20—Ɛgɛnyá nɛ Ɔwɔico “le mafú ka íjééyī kú ɛcɛ nyā wɛ íla nɛ̄ɛ̄nɛ̄hi” a? (it-2 1193 ¶1)

  • 1Ukɔ́r 2:3-5—Ɛgɛnyá nɛ ocabɔ mafu ku Upɔlu gáā ta alɔ abɔ gla a? (w08 7/15 27 ¶6)

  • Ɔdi nɛ Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā nwu uwɔ lɛyikwu Ujehofa a?

  • Agbenu ɔhá nyá nɛ a má ŋma ipu Ubáyíbu ō jé ku alaadi nyā a?

 • Ubáyíbu Ō Jé: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) 1Ukɔ́r 1:1-17 (th oklɔcɛ ɔmɛ 10)

Ō NWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YUKLƆ KU ƆNA O TA

 • Uvidio Ku Ōcigbihi Nyɔ Eko Aflɛyi: (uminiti 5) Lɛ uvidio a mafu ku aa kɔka lɛyikwu ɔ.

 • Ōcigbihi Nyɔ Eko Aflɛyi: (uminiti 3 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Yuklɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka nōo yɔ upeji aflɛyi a. (th oklɔcɛ ɔmɛ 3)

 • Ōcigbihi Nyɔ Eko Aflɛyi: (uminiti 4 amāŋ ɛ̄nɛ̄ o nyɛ fiyɛ) Gbɔɔ mla ocabɔ ku ɔka o ka nōo yɔ upeji aflɛyi a, oŋma ɔɔma a, bi ɔkpá ku What Can The Bible Teach Us a le gbɔɔ oklɔcɛ mla ɔcɛ ɔɔma. (th oklɔcɛ ɔmɛ 11)

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

 • Ijé Ɔmɛ 18

 • Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Uklɔ ku Ɔna o Ta Ku alɔ—Ō Ta Uleta Olɔhi”: (uminiti 8) Ɔka O Ka.

 • Ō Nyɔ i Hi Ācɛ Igwú Wa Oblatu Ku Ikwū Ku Ujisɔsi a Géē Gbɔɔ Usati, Ɛ̄cī 23 ku Ɔya Ɔmɛta: (uminiti 7) Ɔcɛ nōo leyi kwu uklɔ ku ɔna o ta ipu ujɔ a gáā ya aya nyā á. Lɛ ɔkpá néē i bi le hi ācɛ igwú a kɔ lɛ ɛjɛɛji ācɛ nōo yɔ ipu agbla a, ku a kɛla lɛyikwu ɔdā ōhī nōo yɔ ipu nu. Lɛ uvidio nōo gē cabɔ ɛgɛ nɛ alɔ géē kɔ ɔkpá o hi igwú lɛ ācɛ a mafu, cɛɛ ku aa kɔka lɛyikwu ɔ. Da uwa ɛga nɛ ujɔ a tutu o nyɔ i tɔɔna o ya ɛɛ kéē hi ācɛ igwú.

 • Ubáyíbu Oklɔcɛ Ku Ujɔ: (uminiti 30) jy ɛyi 59

 • Kɛla Lɛyikwu Aɔdā nɛ alɔ Nwu Icɛ mla ɛ̄nɛ̄ Alɔ géē Nwu Alaadi Ɔhá (uminiti 3)

 • Ijé Ɔmɛ 51 mla Ɔkɔ o gba