Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | 2 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 11-13

Upɔlu Lɛ “Ōcē [Amāŋ Unwalu] Kú Ɔkpíye Nōo Lɔnɔ Bɛ̄ɛka Ujē” A

Upɔlu Lɛ “Ōcē [Amāŋ Unwalu] Kú Ɔkpíye Nōo Lɔnɔ Bɛ̄ɛka Ujē” A

12:7-10

Igbalɛwa ipu Ubáyíbu, é bi auje le yuklɔ ɔwɛ ku aciije. Ó kē lɔfu kwɛyi ācɛ nōo gē ya unwalu klla gē ya ɔcɛ agbe amāŋ odee nōo gē je piya unwalu lɛ ācɛ. (Álu 33:55; Aíi 22:5; Isí 28:24) Eko nɛ Upɔlu ta ɔkpá lɛyikwu “ōcē [amāŋ unwalu] kú ɔkpíye [ku nu] nōo lɔnɔ bɛ̄ɛka ujē” a, ó lɔfu yɔ i kɛla lɛyikwu ayikpo ɛkɛmgbɛ mla ācɛ ɔhá nōo kwu ɔ ɔkɔ lɛyikwu ō wɛ ɔyikpo ku nu mla uklɔ nɛ ó yɔ i ya a. Ɛgɛnyá nɛ aɛga ku Ubáyíbu nōo ba ɛhaajɛ a mafu ka “ōcē [amāŋ unwalu] kú ɔkpíye nōo lɔnɔ bɛ̄ɛka ujē” nɛ Upɔlu lɛ a lɔfu wɛ ɔdee ɔhá a?

  • Ācot 23:1-5

  • Uga 4:14, 15

  • Uga 6:11

Ɔdi ipu oyeeyi ku uwɔ lɛbɛɛka “ōcē [amāŋ unwalu] kú ɔkpíye nōo lɔnɔ bɛ̄ɛka ujē” a?

Ɛgɛnyá nɛ a lɔfu gbolo ce Ujehofa kóō ta uwɔ abɔ ku a lɔtu a?