Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | 2 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 7-10

Úklɔ́ Kóō Tá Ācɛ Ɔlɛ́ Ɔwɔicō . . . Abɔ̄

Úklɔ́ Kóō Tá Ācɛ Ɔlɛ́ Ɔwɔicō . . . Abɔ̄

8:1-4; 9:7

Ɔna o ta ku Ācɛ O Yɛce Ukraist wɛ aya ɛpa, aku aflɛyi a wɛ ‘uklɔ o ya ku oduudu ācɛ kéē le kagwo mla Ɔwɔico,’ amāŋ uklɔ ku ɔna o ta mla ō nwu ācɛ ɛlā, ɔmpa a wɛ “úklɔ́ kóō tá ācɛ ɔlɛ́ Ɔwɔicō . . . abɔ̄.” (2Ukɔ́ 5:18-20; 8:4) Ohigbu ɛnyā, ō je otabɔ lɛ Ācɛ O Yɛce Ukraist nɛ ɛgbá ce uwa wɛ aya ku ɛ̄gbā o gba ku alɔ. Abɔ alɔ yɔ i ya ɛnyā a, alɔ yɔ i

  • ya ɛgbá ku ayinɛ alɔ nɔnyilɔ mla ayinɛ alɔ nɔnya.—2Ukɔ́ 9:12a

  • ta ayinɛ nɛ unwalu ya ce uwa a abɔ kéē cigbihi gā Ubáyíbu ō jé ɛ̄cī doodu, ōjila o nyɔ mla uklɔ ku ɔna o ta. Ɛnyā kē i mafu ka ɔdā nɛ Ujehofa ya lɛ uwa a je uwa eyī.—2Ukɔ́ 9:12b

  • ya ku Ujehofa kóō lɛ owofu. (2Ukɔ́ 9:13) Uklɔ kóō ta ācɛ abɔ wɛ ɔna o ta lɛ oduudu ācɛ, ācɛ nōo kōo gē má Ācɛ Ocijáli Ku Ujehofa ka é wɛ ācɛ olɔhi ŋ ma duu