Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Aɛlā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Ācɛ Uróm

Aɛlā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Ācɛ Uróm

Uvidio nyā yɔ i mafu aɔdā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Ācɛ Urom a—bɛɛka ɛgɛ nɛ Ujehofa bi owu ihɔ ku nu le tu ācɛ ukɔ́ abɔ ó gē má eyigoo ŋ ma mla ɔdā nōo ya nɛ ó kpɔtuce Ujisɔsi cɛgbá a.