Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AYA 9

Eko Nyá Nɛ Uparadais Gáā Wa A?

Eko Nyá Nɛ Uparadais Gáā Wa A?

Unwalu ku ɛcɛ yɔ i mafu ka Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico i gboji o wa gɛ ŋ. Ulúku 21:10, 11; 2 Utímōti 3:1-5

Ubáyíbu tɛtɛ lɛ ɔdā alɛwa nōo yɔ i ya icɛ a ka taajɛ. Ó kahinii, ācɛ géē ya unwu ije, ācɛ i gáā lɛ ojilima ce adā mɛmla ɛ́nɛ́ ŋ, ācɛ o yikpɛla eko doodu, mɛmla ācɛ o yihɔtu ku abahi.

Ajɛ o jiliye nɛɛnɛhi klla hɛ wulu, ɛfú o kpo, ɔkpɛta, mla ōcē obɔbi ō tu kla ɛbɛɛbɛ géē yɔ. Babanya, aɔdā nōo ba nyā yɔ i ya kpɛɛm.

Ujisɔsi klla kahinii: É géē tɔɔna ku ɔkoolɔhi ku ajɔɔcɛ a gā oduudu ɛcɛ.—Umátiyu 24:14.

 Ajɔɔcɛ a géē ya ku ɛjɛɛji ɔbiipu kóō mɛ. 2 Upíta 3:13

Ó gboji gɛ ŋ Ujehofa géē je oduudu ācɛ obɔbiipu a yiifi.

É géē ya Usetan mla aalelekwu obɔbi ku nu itala.

Ācɛ nōo jahɔ ta Ɔwɔico a, géē wi gā ipu ɛcɛ ɛyipɛ, ɛga nɛ ufi i gáā yɔ gɛ ŋ. Ɛcɛ ɛyipɛ a wɛ ɛga nɛ ācɛ géē yihɔtu klla kpɔtuce iyi uwa.